Živě: Slavnostní otevření pavilonu urgentního příjmu v Pardubicích

Otevření pavilonu urgentního příjmu a chirurgických oborů v Pardubické nemocnici je završením úsilí, které začalo před téměř deseti lety restrukturalizací nemocnic, kdy se z pěti samostatných zařízení stala finančně stabilní Nemocnice Pardubického kraje. Právě pavilon urgentního příjmu za dvě miliardy korun ve stavební části a půl miliardy korun v technologickém vybavení je jednoznačně nejvýznamnější a časově i finančně nejnáročnější.

Přímý přenos slavnostního otevření pavilonu můžete sledovat 29. února od 16:00.

V březnu to bude 121 let, co Pardubická nemocnice zahájila svůj provoz ve zdejším areálu. Pavilon urgentního příjmu a chirurgických oborů je po téměř sto letech počinem zcela mimořádným, a to nejenom z architektonického hlediska. Je jím především z pohledu poskytování zdravotní péče. Do Pardubic totiž tato stavba přináší celou řadu novinek a pro pacienty i personál znamená výrazné zvýšení komfortu. S novým pavilonem vzniklo nové oddělení urgentní medicíny, zavádí se robotická operativa, zvyšuje se počet operačních sálů a personál i pacienti získávají moderní zázemí. Je to však také první krok k výrazné centralizaci péče do jednoho místa. K novému pavilonu se totiž v blízké budoucnosti připojí další dvě budovy a v Pardubické nemocnici vznikne tolik potřebné stavební propojení chirurgické a interní péče.