Živě: Sedmý ročník konference Novinářské fórum

Pondělí 6. května bude opět patřit novinářům a novinářkám. Společně dodatečně oslavíme mezinárodní den svobody tisku. Nejprve v pražském kině Přítomnost v Domě Radost (Siwiecova 1839/1, 130 00 Praha 3), kde se od 09:30 do 16:30 hodin uskuteční již sedmý ročník konference Novinářské fórum. Večer pak v prostorách Jatka 78 v pražských Holešovicích udělí Nadace OSF novinářské ceny.

Přímý přenos u konference začne v 09:30.

Ubrání se česká média středoevropským scénářům? Jaký je osud české lokální žurnalistiky? Jaká je role a postavení kulturní publicistiky ve veřejném prostoru? Jak diskutovat o kritických okamžicích žurnalistiky? Jaké to je být novinářem a novinářkou v Česku? Už přešla novináře nechuť k profesnímu sdružování? Právě těmto hlavním tématům se bude věnovat letošní ročník konference, kterou pořádá Nadační fond nezávislé žurnalistiky. Partnerem konference je Nadace OSF.

Konference je určena redaktorům, redaktorkám, editorům a editorkám, lidem pracujícím v mediální branži, studentkám i studentům mediálních oborů, odborné a širší veřejnosti. Hlavním cílem Novinářského fóra je sdílení informací, zkušeností a přístupů.

Vstup na konferenci je po registraci zdarma. Vzhledem k omezené kapacitě kina je ale nutná registrace.

Detailní program je k dispozici na webových stránkách konference www.novinarskeforum.cz.

Konferenci bude možné sledovat živě na Facebookové stránce NFNZ nebo na webu www.novinarskeforum.cz. Partnerem online streamu je Česká tisková kancelář.

Na celodenní konferenci naváže slavnostní předávání Novinářských cen za rok 2023, které se uskuteční v divadelním prostoru Jatka 78. Nadace OSF během něj ocení nejlepší žurnalistické práce, které vznikly v uplynulém roce.

Více informací najdete na webu www.novinarskeforum.czwww.osf.cz/novinarska-cena.