Živě: Projeďte si to společně s námi!

Příprava výstavby vysokorychlostních tratí v ČR – shrnutí roku 2023 a plány na rok 2024 jsou tématy pravidelného Prezentačního dne vysokorychlostních tratí, který se koná ve středu 6. prosince.

Přenos z Informačního centra Správy železnic Praha hlavní nádraží začne v 16:00. 

Vysokorychlostní tratě. Téma, které řadu lidí naplňuje velkým očekáváním. Ať už chtějí rychleji, pohodlněji a hlavně dál denně cestovat za prací, či třeba jen nárazově za zábavou nebo poznáním. 

I proto je důležitou součástí práce týmu Stavební správy vysokorychlostních tratí komunikace s co nejširší veřejností, stejně jako s tou odbornou, se samosprávami, ministerstvy a různými zájmovými a odbornými uskupeními. 

Pro veřejnost jsou tu, kromě jiného, pravidelně pořádané Prezentační dny. Konají se vždy první středu v měsíci v Informačním centru SŽ na hlavním nádraží v Praze a každou třetí středu v měsíci pak v Infocentru SS VRT na hlavním nádraží v Ústí nad Labem. Na obou místech se prezentují témata, která vychází vstříc poptávce po konkrétních informacích. Prezentační dny jsou také pokaždé streamovány na facebookovém profilu „Vysokorychlostní tratě ČR“. 

A co nás ještě čeká letos?

Poslední Prezentační den letošního roku v Praze se uskuteční 6. 12. v Informačním centru Správy železnic Praha hlavní nádraží pod názvem Příprava výstavby vysokorychlostních tratí v ČR – shrnutí roku 2023 a plány na rok 2024. Řeč bude o legislativě, financování, stavu rozpracovanosti, o technických aspektech, mezinárodní spolupráci a v neposlední řadě o komunikaci projektu letos i plánech na příští rok. Setkání povede osobně Ing. Jakub Bazgier, ředitel Stavební správy vysokorychlostních tratí.

Podobně zaměřený bude také Prezentační den v Ústí nad Labem. Ten proběhne 20. 12. a představí vám i řadu souvislostí s vysokorychlostní tratí v úseku Drážďany – Praha. Návštěvníkům se bude věnovat Ing. Pavel Hruška, náměstek ředitele Stavební správy vysokorychlostních tratí.  

Rychlotým VRT, tedy komunikační tým vysokorychlostních tratí, se určitě těší na vaši účast třeba hned letos, nebo v roce příštím. Neváhejte, Prezentační dny jsou mezi veřejností stále populárnější.