Živě: Přenos volební noci z centra Europa Experience v Praze

Volební noc k výsledkům voleb do Evropského parlamentu. V rámci akce se v neděli 9. června 2024 uskuteční dva diskuzní panely. Řečníky budou bývalý europoslanec Pavel Telička, Bára Stárek z Díky, že můžem, Aneta Zachová z Euractiv.cz, Martin Kratochvíl ze STEM nebo Vendula Kazlauskas z AMO. Pořádá Kancelář Evropského parlamentu v ČR společně s Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM a Ústavem STEM.

Přenos začne v 18:30.

18:30-19:30 panelová debata “Hodnocení Evropského parlamentu a jaké výzvy čekají ten nový?” 

Diskuze se zaměří na posouzení úspěchů současného Evropského parlamentu, probereme konkrétní rozhodnutí uplynulého období a klíčová témata, která oslovila nebo naopak neoslovila české voliče. S ohledem na rostoucí zapojení voličů a dynamiku politického prostředí v ČR, budeme také zkoumat mobilizační aktivity před evropskými volbami, zejména angažovanost mladých lidí a jejich roli v politickém procesu a jak je lépe oslovovat. 

HOSTÉ:

Martin Vokálek, výkonný ředitel, EUROPEUM 

Aneta Zachová, šéfredaktorka, Euractiv.cz 

Pavel Telička, bývalý místopředseda Evropského parlamentu 

Bára Stárek, výkonná ředitelka, Díky, že můžem 

Moderátorka: Kristina Tůmová, EUROPEUM 

19:45-20:10 komentáře expertů ze zahraničí 

Eric Maurice, analytik, European Policy Center (FR)

Sophia Russack, výzkumnice, CEPS (DE)

Daniel Bartha, prezident, Centrum pro euro-atlantickou integraci a demokracii (HU)

Miroslava Pisklová, nalytička, SFPA (SK)

Magda Jakubowska, viceprezidentka, Visegrad/Insight (PL). 

20:15-20:45 vstup z Evropského parlamentu v Bruselu 

21:00-22:00 panelová debata “Eurovolby a budoucnost Evropy” 

Diskuze se zaměří na nové složení Evropského parlamentu a jak ovlivní další fungování Evropské unie. V Česku se v posledních letech změnilo i vnímání Unie. Stala se zástupným symbolem geopolitického směřování a štěpným tématem pro českou veřejnost. Diskutovat budeme z pohledu sociologických výzkumů o tom, jak Češi nahlíží na Evropskou unii a jak se to může projevit ve výsledcích voleb do Evropského parlamentu, ale i jaká specifika se objevovala v jiných státech EU. Zároveň se zaměříme na to, jak výsledky voleb mohou ovlivnit budoucí směřování Evropské unie a jejích politik.

HOSTÉ: 

Vendula Kazlauskas, analytička, AMO 

Tereza Masopustová, analytička projektu České zájmy v EU, STEM

Jaroslav Zajíček, ředitel Odboru zahraničního Kanceláře prezidenta republiky 

Moderátorka: Kristina Tůmová, EUROPEUM 

22:00 vstupy z Bruselu a komentář odhadů 

Štěpánka Duchková, moderátorka 

Eva Tichánková, Politika nejen pro mladé

Martin Kratochvíl, analytik, STEM 

23:00 oficiální výsledky

23:30-0:00 komentář k oficiálním výsledkům

Martin Kratochvíl, analytik, STEM 

Tereza Šupová, zpravodajka ČTK (TBC)