Živě: Představení nové analýzy centrové léčby v ČR

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) pořádá ve středu 17. dubna 2024 tiskovou konferenci, v rámci níž odborníci představí zcela novou analýzu centrové léčby v České republice.

Centrovou léčbu, tj. léčbu ve specializovaných zdravotnických zařízeních nejmodernějšími léky, u nás čerpá již více než 110 tisíc pacientů s neurologickými, oftalmologickými, onkologickými a dalšími nemocemi. Ve veřejném prostoru se však o ní hovoří pouze v kontextu rostoucích nákladů. Na konferenci budou prezentována nová data a analýzy, které exkluzivně zpracoval Ústav zdravotnických informací a statistiky pro projekt Inovace pro život II. Přenos bude zahájen v 11:30.

Akce se zúčastní zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR, plátců péče, odborníků i pacientů, kteří společně seznámí veřejnost s novinkami, budoucím vývojem i často opomíjenými konkrétními přínosy pro pacienty. Téma bude blíže představeno na příkladu roztroušené sklerózy, jež dříve způsobovala závažnou invaliditu. Dnes se 62 procent pacientů léčí v centrech a kvalita jejich života se výrazně zlepšila..

NA KONFERENCI VYSTOUPÍ

• prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel, Ústav zdravotnických informací a statistiky

• Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, LL.M., náměstek, Ministerstvo zdravotnictví ČR

• MUDr. Alena Miková, ředitelka, Odbor léčiv a zdravotnických prostředků VZP

• prof. MUDr. Dana Horáková, Ph.D., lékařka, odborná garantka registru ReMuS a zástupkyně vedoucí RS centra při 1. LF UK a VFN

• Mgr. David Kolář, ředitel, Asociace inovativního farmaceutického průmyslu

Setkání se bude účastnit také pacientka s roztroušenou sklerózou.