Živě: Počet držitelů titulu Právník roku se letos zvýší o dalších osm

Česká advokátní komora a mediální a vzdělávací skupina EPRAVO.CZ letos pořádají již 18. ročník celojustiční soutěže Právník roku. Slavnostní galavečer, při kterém celkem osm právníků z různých oblastí práva převezme skleněnou plastiku sv. Yva, patrona právnických profesí, se bude konat v pátek 17. května 2024 v pražském Obecním domě. Přímý přenos můžete sledovat od 19:00.

V soutěžním ročníku 2023 ocení pořadatelé soutěže osobnosti práva v celkem čtyřech odborných kategoriích – Občanské právo, Trestní právo, Právo IT a Insolvenční právo, a ve třech speciálních kategoriích – PRO BONO, Talent roku a Právnická síň slávy. Dále bude udělena i Zvláštní cena sv. Yva za rozvoj spolupráce mezi jednotlivými profesemi v justici. 

V kategorii PRO BONO, která tradičně oceňuje ty, kteří bezplatně pomáhají slabším a zranitelným, spolupředá cenu ve výši 50 000 korun donátor této kategorie JUDr. Gerhardt Bubník, LL.M. 

Vrcholem galavečera Právníka roku je Právnická síň slávy a udělení svatého Yva za celoživotní přínos české justici. Je to nejvyšší pocta, jakou může právnická veřejnost výjimečné osobnosti v oblasti práva udělit. V předcházejících ročnících soutěže byli do Právnické síně slávy uvedeni například první veřejný ochránce práv Otakar Motejl, docent Petr Pithart, český politik, historik, pedagog a spisovatel, bývalý předseda české vlády v rámci ČSFR, anebo první dáma české advokacie, advokátka a bývalá ministryně spravedlnosti Dagmar Burešová. V loňském roce to pak byl advokát Martin Šolc, bývalý předseda České advokátní komory a bývalý viceprezident a prezident Mezinárodní advokátní komory (IBA). 

S celojustiční soutěží Právník roku je od samého počátku konání spjata také dobročinnost, i letos bude v průběhu galavečera předán ve Smetanově síni Obecního domu charitativní šek. Věnuje jej – jako při příležitosti slavnostního večera Právníka roku v minulosti již několikrát – advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS. Suma ve výši 150 tisíc korun tentokrát zamíří k neziskové organizaci ProFem – centru pro oběti domácího a sexuálního násilí, která již 30 let bojuje za práva obětí na pomoc bez předsudků. 

Vítěze všech kategorií vybrala desetičlenná odborná porota, která se rozhodovala na základě nominací zaslaných odbornou veřejností přes portál www.pravnikroku.cz. Na těchto stránkách budou také zveřejněny výsledky letošní ankety, obdobně i na Advokátním deníku –www.advokatnidenik.cz, zpravodajském portálu České advokátní komory.