Živě: PlasmaSolve uvádí na globální trh nový simulační software MatSight

Brněnská společnost PlasmaSolve, která se specializuje na poradenství v oblasti materiálového inženýrství a technologií poháněných plazmatem, dnes uvádí na trh svůj specializovaný simulační software MatSight. Ten umožní výrobním firmám, které se zabývají různými technikami povlakování výrobků a materiálů, vylepšovat a optimalizovat své procesy a techniky vlastními silami.

Podobný přístup je v celosvětovém kontextu zcela unikátní. PlasmaSolve se se svým softwarem MatSight stává ve svém oboru průkopníkem a otevírá nové globální byznysové příležitosti. Prezentaci společnosti PlasmaSolve můžete sledovat od 14:00.

Software MatSight se bude skládat ze čtyř samostatných aplikací: MatSight Target Erosion App, MatSight 3D Coating App, MatSight Large Area Coating App a MatSight Global Model App. Každá z nich bude specializována na konkrétní aspekt plazmových procesů.  

Každá z aplikací je podložena rozsáhlými zkušenostmi společnosti PlasmaSolve v oblasti poradenství v oblasti plazmových procesů a každá z nich je přizpůsobena optimalizaci konkrétního aspektu procesů nanášení povlaků a plazmových procesů. 

„Stroje, které dokáží nanést na pokrývaný výrobek velmi tenkou speciální funkční vrstvu, jsou velmi komplikované. Optimální nastavení stroje pro každé konkrétní zadání je možné dlouho a neúspěšně hledat metodou pokus-omyl, případně formou vytvoření digitálního dvojčete stroje a následnými simulacemi. V PlasmaSolve pomáháme výrobním firmám z celého světa vylepšovat jejich povlakovací technologie prostřednictvím fyzikálních a chemických simulací a s pomocí strojového učení a analýzy velkých objemů výrobních dat. Nyní jim navíc v podobě rodiny aplikací MatSight dáváme do ruky nástroj, s jehož pomocí si budou moci dílčí simulace dělat vlastními silami, což jim ušetří významné finanční prostředky a především čas,“ vysvětluje Adam Obrusník, spoluzakladatel a CEO PlasmaSolve.  

Simulační software MatSight se zaměřuje na segment tenkých vrstev nanostrukturovaných materiálů. Ačkoliv jsou tyto vrstvy často tenčí než tisícina lidského vlasu, disponují unikátními fyzikálními vlastnostmi a staly se v průběhu posledních tří dekád zcela nenahraditelnými v řadě moderních technologií. Používají se například v automobilovém a leteckém průmyslu (ochranné vrstvy), obráběcím průmyslu (supertvrdé vrstvy), sklářském průmyslu (filtry a antireflexní vrstvy na skla), nebo v polovodičovém průmyslu.