Živě: Ozvěny Dne TA ČR – Brownfieldy a dostupné bydlení

Technologická agentura České republiky (TA ČR) pořádá ve středu 22. listopadu 2023 v Ústí nad Labem regionální seminář, který se zaměří na možnosti transformace brownfieldů a dostupnost bydlení nejen v tomto kraji.

Seminář vysíláme od 10:00.

Ústecký kraj je regionem s bohatým průmyslovým dědictvím, rozmanitou přírodou a kulturními památkami. Dlouhodobě však čelí socioekonomickým výzvám spojeným s transformací těžkého průmyslu a stále rostoucími sociálními problémy, jako jsou nevyužité brownfieldy, zanedbaný veřejný prostor, dostupnost kvalitního bydlení a občanské vybavenosti, vyloučené lokality apod. Základní otázkou tak je, jak využít potenciál opuštěných (nejen) průmyslových areálů a budov? Jak tyto prostory architektonicky transformovat pro bydlení tak, aby byla zajištěna jejich užitná funkce a zároveň udržitelnost? Jaké nástroje mohou pomoci městům a obcím řešit situaci spojenou s nedostupným bydlením? Nejen na tyto otázky se zaměří hosté ústecké debaty.

Na tato témata budou debatovat:

– Ladislav Fiala, Chief Operations Officer ze společnosti Dostupné bydlení České spořitelny

– Zdena Kolečková, děkanka z Fakulty umění a designu, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

– Jan Paparega, radní města Most pro oblast transformace

– Jana Kubánková, architektka a koordinátorka z výzkumného projektu s názvem Sídliště, jak dál?

Den TA ČR 2023

Den TA ČR je na poli výzkumu tradiční událostí, prostřednictvím které Technologická agentura ČR (TA ČR) oceňuje nejlepší projekty aplikovaného výzkumu s vysokým přínosem pro společnost a hospodářství. Ani letošní rok nebude výjimkou. Každoročně má Den TA ČR své specifické téma, které poukazuje na aktuální dění ve společnosti. V roce 2022 se tématem stala diverzita ve výzkumu a inovacích. Pro letošek Den TA ČR zastřešilo téma Věda není sci-fi? Posouváme hranice možného, které poukazuje na zásadní roli aplikovaného výzkumu a vývoje v budoucím rozvoji naší společnosti.

Odbornou část programu letos představuje unikátní microsite s obsahem vytvořeným k tématu Dne TA ČR poukazující, mimo jiné, na dopady výsledků vybraných projektů na společnost. Dále si agentura připravila sérii regionálních seminářů s názvem Ozvěny Dne TA ČR, kde budou experti na danou problematiku diskutovat o aktuálních tématech týkajících se vybraných regionů.