Živě: Obnova lesa, aneb jak zajistit jeho odolnost

Česká asociace pojišťoven (ČAP) pořádá ve středu 6. září 2023 v Praze diskusní panel: Obnova lesa, aneb jak zajistit jeho odolnost v návaznosti na klimatickou změnu. Osobní záštitu nad akcí převzal rektor České zemědělské univerzity prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.

Diskusní panel bude zahájen ve 14.00. V první části nabídne čtyři přednášky, na které naváže odborná diskuse. V rámci diskuse budou otevřena témata týkající se možných řešení zachování kvality lesů a zemědělské krajiny, otázky managementu myslivosti a krajinného plánování obhospodařované krajiny.

 

Seznam prezentujících a témat pro úvodní část setkání:

Jan Matoušek/ČAP – „Statistická data ČAP“
Petr Sklenička/ČZU – „Adaptace lesní a zemědělské krajiny na klimatickou změnu a její cestu v kontextu udržitelné krajiny“
Kamil Turek/ÚHÚL – „Statistiky k aktuálnímu stavu a zvěře a jejímu vlivu na lesní ekosystémy“
Zdeněk Macháček/Lesy ČZU – „Příklady ukázkového mysliveckého hospodaření v lesní a zemědělské krajině“