Živě o systémech zdravotní péče: Česko jako lídr EU?

Ve středu 29. května se Praha stane centrem diskuzí o budoucnosti duševního zdraví, a to díky mezinárodní konferenci „Inovativní postupy v oblasti duševního zdraví a udržitelnost systémů zdravotní péče: Česko jako lídr EU?“. Toto prestižní setkání propojí přední vědce, odborníky, investory a tvůrce politik z celé Evropy, včetně zástupců Evropské komise a členů Evropského parlamentu, s klíčovými hráči z České republiky a Ukrajiny.

Konferenci organizují think tank Racionální politiky závislosti, Nadační fond pro výzkum psychedelik Psyres a platforma zabývající se evropskou regulací psychedelik PsychedelicsEurope. Sledovat ji můžete 29. května od 9:30.

Evropa čelí alarmující krizi v oblasti duševního zdraví, kdy téměř polovina Evropanů v roce 2023 zažila emoční nebo psychosociální problémy. Dopady pandemie a války na Ukrajině jen zhoršují tento tlak na zdravotní systémy. Nadějí v této situaci může být psychedeliky asistovaná terapie (PAT), která se ukazuje jako slibný prostředek v léčbě posttraumatické stresové poruchy (PTSD). Česká republika má v této oblasti potenciál stát se evropským lídrem díky svým inovativním terapeutickým postupům a výzkumným programům zaměřeným na pacienty nereagující na tradiční léčbu.

Konference nabídne čtyři tematické bloky, které se zaměří na regulaci psychoaktivních látek, potenciál PAT v léčbě PTSD, nákladovou efektivitu a udržitelnost zdravotnického systému a investice a filantropii v oblasti duševního zdraví.

Mezi významné řečníky patří český premiér Petr Fiala, předsedkyně zdravotního výboru dolní komory parlamentu Zdenka Němečková Crkvenjaš, předseda senátního Výboru pro zdravotnictví Roman Kraus, náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic, národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil, přednosta Kliniky psychiatrie a lékařské psychologie Jiří Horáček a další přední odborníci, politici a investoři jako např. Viktor Mravčík, Mikuláš Peksa, Tomáš Kopečný, Václav Štrupl, Václav Dejčmar či Ondřej Fryc

Ze zahraničních hostů vystoupí například Alexis Goosdeel, ředitel Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost, profesor Eric Vermetten z Leidenské univerzity, expert na psychotrauma, Elliot Marseille z univerzity v Berkeley, Hayim Raclaw ze společnosti Negev Capital a významní odborníci a politici z Ukrajiny, včetně ředitelky rehabilitačního centra Kseniia Voznitsyna a poslanců Mykhaila Radutskyia a Dmytra Gurina.

Konference se koná pod záštitou předsedy vlády ČR, Úřadu vlády ČR, předsedy Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny, předsedy Výboru pro zdravotnictví Senátu a první dámy ČR.

 Podrobný program:

09:30 – 10:30 Úvodní slovo 

• Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., předseda vlády České republiky 

• Alexis Goosdeel, ředitel Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) 

• Eva Pavlová, první dáma České republiky 

• MUDr. Roman Kraus, MBA, předseda Výboru pro zdravotnictví, Senát Parlamentu České republiky 

• Mgr. Jindřich Vobořil, Pg.Dip., národní protidrogový koordinátor České republiky 

• Mykhailo Radutskyi, poslanec Nejvyšší rady parlamentu Ukrajiny a předseda parlamentního Výboru pro zdraví národa, zdravotní péče a zdravotního pojištění 

• Viktor Chvátal, generální sekretář a zakladatel PsychedelicsEUROPE 

10:30 – 11:30 Hlavní projev 

• Prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA, přednosta Kliniky psychiatrie a lékařské psychologie, 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, a vedoucí Centra pokročilých studií mozku a vědomí, Národní ústav duševního zdraví  

• Prof. Eric Vermetten, MD, Ph.D., psychiatr a profesor zabývající se lékařsko-biologickými a psychiatrickými aspekty psychotraumatu, Leiden University  

• MUDr. Tomáš Páleníček, Ph.D., odborný asistent, Klinika psychiatrie a lékařské psychologie, Univerzita Karlova, a vedoucí Centra výzkumu psychedelik, Národní ústav duševního zdraví  

• MUDr. Pavel Bém, psychiatr, psychoterapeut a vedoucí lékař Střediska pro psychoterapii a rodinnou terapii VFN a 1. LF UK, člen Global Commission on Drug Policy a Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí  

11:30 – 12:30 Tvorba politiky založené na důkazech: regulace psychoaktivních látek 

Moderátor panelové diskuse: Tomáš Sadílek, poradce Nadačního fondu pro výzkum psychedelik (PSYRES) pro public affairs 

• Bc. Josef Pavlovic, náměstek Ministra zdravotnictví České republiky tbc 

• doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D., vedoucí vědeckého oddělení Think tanku Racionální politiky závislostí (IRAP) a poradce národního protidrogového koordinátora České republiky  

• Mgr. Mikuláš Peksa, Ph.D., poslanec Evropského parlamentu 

• MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA, předsedkyně Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny PČR 

13:30 – 13:45 Aktuální výzvy v psychiatrii: postřehy z úrovně členského státu EU 

• Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., přednosta Psychiatrické kliniky Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity a FN Brno, výkonný místopředseda vládní Národní rady pro duševní zdraví

13:45 – 15:15 Perspektivy duševního zdraví v rekonstrukci Ukrajiny a léčba PTSD 

Moderátor panelové diskuse: Tomáš Petříček, ředitel Progresivního analytického centra a bývalý ministr zahraničních věcí ČR 

• Dmytro Gurin, poslanec Nejvyšší rady parlamentu Ukrajiny a člen parlamentního Výboru pro zdraví národa, zdravotní péče a zdravotního pojištění 

• Rostyslav Tistyk, poslanec Nejvyšší rady parlamentu Ukrajiny a předseda podvýboru pro evropskou integraci parlamentního rozpočtového výboru 

• Inna Yashchuk, státní tajemnice Ministerstva vnitra Ukrajiny 

• PhDr. Tomáš Kopečný, vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny, vláda České republiky 

• Prof. MUDr. Jiří Horáček, PhD, FCMA, přednosta Kliniky psychiatrie a lékařské psychologie, 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, a vedoucí Centra pokročilých studií mozku a vědomí, Národní ústav duševního zdraví 

• Prof. Eric Vermetten, MD, Ph.D., psychiatr a profesor zabývající se lékařsko-biologickými a psychiatrickými aspekty psychotraumatu, Leiden University  

Závěrečný příspěvek 

• Kseniia Voznitsyna, ředitelka rehabilitačního centra pro vojenské veterány při Ministerstvu zdravotnictví Ukrajiny 

15:45 – 17:00 Inovativní terapie z perspektivy nákladové efektivity a cen 

Úvodní příspěvky 

• Limor BH Epstein, spoluzakladatelka a generální ředitelka společnosti Enlight Exchange 

• Dr. Elliot Marseille, ředitel společnosti Health Strategies International a ředitel spolupráce pro ekonomiku psychedelik na univerzitě v Berkley  

Moderátor panelové diskuse: Aleš Rod, člen Národní ekonomické rady ČR a ředitel Centra pro ekonomické a tržní analýzy  

• JUDr. Lenka Teska Arnoštová Ph.D., expert v oblasti zdravotnického práva 

• Mgr. Et Mgr. Stanislav Milotinský, zakladatel kliniky PSYON 

• Ing. Jiří Mrázek, MBA, ředitel odboru úhrad zdravotní péče VZP 

17:00 – 18:00 Filantropie a investice v oblasti inovativních postupů v duševním zdraví 

Moderátor panelové diskuse: Viktor Chvátal, generální sekretář a zakladatel PsychedelicsEUROPE 

• Ing. Václav Štrupl, investor a partner ve společnosti Miton 

• Ing. Václav Dejčmar, filantrop a spolumajitel RSJ Group 

• Ing. Ondřej Fryc, filantrop a spolumajitel společnosti Reflex Capital 

• Hayim Raclaw, ředitel obchodního rozvoje ve společnosti Negev Capital 

18:00 – 18:15 Závěrečné slovo 

• Viktor Chvátal, generální sekretář a zakladatel PsychedelicsEUROPE