Živě: Novinky z financování VRT v České republice

Pojem VRT je iniciálovou zkratkou označující vysokorychlostní trať. Pokud se již nestal, brzy bude samozřejmou součástí našich životů. Vysokorychlostní vlaky, které jsou již v mnoha zemích světa běžné, začínáme realizovat také u nás – základních pět ramen VRT se nachází v různých fázích přípravy. Proces přípravy výstavby VRT je velmi dynamický a tým Stavební správy vysokorychlostních tratí (SSVRT) každodenně řeší celou řadu rozličných záležitostí.

Stavební správa vysokorychlostních tratí pořádá ve středu 7. února 2024 v Informačním centru Správy železnic na Hlavním nádraží v Praze další ze svých pravidelných Prezentačních dnů, tentokrát se zaměří na financování přípravy a realizace vysokorychlostních tratí v ČR. Přímý přenos můžete sledovat od 16:00.

Vysokorychlostní železnice představují finančně nákladný projekt. SSVRT se proto snaží pro plánovaných více než 600 km tratí nacházet možnosti financování, které by napjatému státnímu rozpočtu alespoň částečně ulevily. Ve spolupráci se SNCF RÉSEAU (francouzský národní správce železniční infrastruktury s více než 50 lety zkušeností se stavbou a provozem VRT) připravujeme tzv. PPP projekty neboli spolupráci veřejného a soukromého sektoru. V rámci PPP spolupráce vzniká dlouhodobý smluvní vztah, uzavřený většinou na 15–30 let. Soukromý dodavatel zakázku doprojektuje, zafinancuje a postaví, a to včetně zajištění provozu a údržby a převzetí rizik, na kterých se se zadavatelem domluvil. Od uvedení služby do provozu pak zadavatel zakázku financuje formou pravidelných plateb po dobu trvání smluvního vztahu. Zároveň je od počátku vlastníkem všech staveb, produktů a dodaných služeb a po uplynutí smluvního vztahu převezme od soukromého sektoru také veškerý provoz a údržbu.

Další možností financování jsou zelené dluhopisy (Green Bonds), určené na investice ekologicky udržitelných projektů. Zelené dluhopisy a zelené úvěry představují současný dominantní trend ve financování čisté mobility na finančních a kapitálových trzích. A právě vysokorychlostní tratě mají plnou kvalifikaci jako vhodné investice pro udržitelné financování.

Již dva roky běží spolufinancování úseku tratě RS 4 (Praha – Ústí nad Labem – Drážďany) z Nástroje pro propojení Evropy, tzv. CEF (Connecting Europe Facility). V prosinci 2023 jsme podali další dvě CEF žádosti. Pokud uspějí, což bude známo na přelomu června a července 2024, sníží finanční nároky na český státní rozpočet.

SSVRT oslovila také české europoslance, kteří byli na půdě Evropského parlamentu ve Štrasburku v polovině ledna seznámeni s přínosy vysokorychlostní železniční dopravy (rozvoj regionů, příliv investorů apod.). Tyto informace mohou europoslancům posloužit například jako podklad pro prověření dalších možných zdrojů evropských grantů a dotací. 

Dalším zajímavým tématem, které Prezentační den nabídne, bude projekt VRT z ekonomického pohledu. Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb MD ČR a SFDI byla z podnětu SSVRT rozšířená o stanovení tzv. širších ekonomických přínosů – tento dokument je inspirovaný metodikou pro hodnocení dopravních projektů ve Velké Británii.

Prezentačního dne se můžete zúčastnit osobně  v Informačním centru Správy železnic na pražském hlavním nádraží 7. února 2024 v 16:00 hodin. Zajímavé a aktuální téma financování, fondů a vysokorychlostních plánů můžete sledovat také online prostřednictvím streamu, nebo jej můžete kdykoliv zhlédnout ze záznamu na facebookovém profilu Vysokorychlostních tratí ČR.