Živě: Návrh Nadace knížete z Lichtenštejna

ČTK Protext nabídne ve čtvrtek 23. listopadu 2023 přímý přenos debaty, v níž promluví Vít Makarius, právní zástupce vlády Lichtenštejnského knížectví v mezistátním sporu před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku, Martin Halaj, advokát právní kanceláře Taylor Wessing, která v České republice zastupuje Nadaci knížete z Lichtenštejna, a Michal Růžička, mluvčí Nadace knížete z Lichtenštejna v ČR.

Vysílání poběží na ceskenoviny.cz, FB Protext ČTK, iDNES.cz, HN.cz, noviny.cz, e15.cz, Reflex.cz, newstream.cz a YouTube od 11:00.

Aby bylo možné položit základy nové vzájemné spolupráce, Nadace knížete z Lichtenštejna je připravena zcela obrátit list a přijít s bezprecedentním novým návrhem mimosoudního urovnání, postaveným na třech pilířích.

Stěžejními body návrhu, který by udělal tečku za dosud největším soudním sporem o vrácení zabaveného majetku, jímž se zabývá Ústavní soud a Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku, jsou:

1. žádné odškodnění,

2. žádné restituce,

3. nová spolupráce.

Návrh Nadace, který představil v září dědičný princ Alois z Lichtenštejna v New Yorku prezidentu Petru Pavlovi, by předpokládal, že:

◼ Nadace knížete z Lichtenštejna se vzdá vlastnických nároků.

◼ Nadace knížete z Lichtenštejna se vzdá nároků na odškodnění (až do zmíněné výše 30 – 35 miliard korun).

◼ Česká republika a Nadace knížete z Lichtenštejna založí SPOLEČNÝ FOND/NADACI SPOLUPRÁCE

◼ Veškerá vlastnická práva ke spornému majetku budou převedena na výše uvedený FOND/NADACI.

◼ Česká republika a Nadace knížete z Lichtenštejna jmenují členy správní rady, kteří budou zajišťovat řádný výkon vlastnických práv FONDU/NADACE PRO SPOLUPRÁCI.

◼Knížecí nadaci bude svěřena povinnost odpovědně a udržitelně s majetkem převedeným do SPOLEČNÉHO FONDU/NADACE hospodařit při uplatnění těch nejvyšších známých standardů pro péči o historické památky a lesy.

Stanovisko lichtenštejnské vlády:

Lichtenštejnská vláda vítá každou iniciativu, která by mohla vést k přátelskému urovnání sporu mezi našimi zeměmi. Nadace Knížete z Lichtenštejna je nejvýznamnější entitou mezi dotčenými subjekty a vláda považuje její návrh za vyvážený, vstřícný a perspektivní.

Richard Svoboda, kastelán valtického zámku:

V noblesním návrhu nadace vládnoucího lichtenštejnského knížete vidím velký potenciál pro budoucí rozvoj celého Lednicko-valtického areálu i vzájemných vztahů a myslím, že by se jím česká strana měla se vší vážností zabývat. Myslím si to i proto, že se ztotožňuji s veřejně dostupným disentním stanoviskem ústavního soudce Davida Uhlíře ve věci lichtenštejnských žalob, které po mém soudu shrnuje podstatu sporu.

Dymo Piškula, starosta Břeclavi v letech 2002 – 2010:

Nemyslím si, že je český stát v komfortní poloze. Určitě by měl nabídku zvážit, vytvoření takové nadace totiž není vůbec špatný nápad. Lichtenštejnové jsou moravsko-rakouským rodem, který tady byl téměř devět set let. Celý problém stojí na údajném přihlášení se Františka Josefa II. za druhé světové války k německé národnosti. Přitom to není pravda. Lichtenštejni mají obrovskou výhodu, že výrazně podporovali exilovou vládu v Londýně. Jen těžko jim někdo bude dokazovat, že jsou Němci, když se jejich předkové rodili devět set let ve Valticích a v Mikulově.

Stanislav Balík, bývalý soudce Ústavního soudu ČR:

Zaregistroval jsem, že v jedné věci Ústavní soud rozhodl tak, že se tam objevilo odlišné stanovisko pana soudce Davida Uhlíře. Takže výsledek nemusí být za všech okolností pro Českou republiku úspěšný. Snahy sejít se u jednacího stolu a pokusit se situaci vyřešit tak, aby spory netrvaly další léta, je nepochybně rozumný krok z lichtenštejnské strany. A možná by se Česká republika tak, jak se o tom i uvažovalo kdysi dávno v minulosti, měla pokusit jednat. Bylo by to zřejmě nejlepší, co by se pro tuto věc dalo udělat.

Očekává se zapojení komunálních politiků, historiků a novinářů. Vstup volný nejpozději do 10:30 po registraci na zaruba@ctk.cz.