Živě: Mezinárodní panel Ekonomika prevence

Získat aktuální přehled o tom, jaké jsou nejúčinnější politiky prevence ve zdravotnictví s nejlepšími dopady na zdraví populace a finanční udržitelnost zdravotních systémů v mezinárodní perspektivě, je cílem II. ročníku mezinárodního panelu konference Zdravotnického deníku Ekonomika prevence. Sledovat ho můžete 6. září od 10:00.

Na konferenci, která se uskuteční bezprostředně před zahájením neformální Rady ministrů zdravotnictví EU v Praze, vystoupí přední odborníci a představitelé z České republiky i ze zahraničí a program završí hodinu a půl trvající moderovaná diskuze šesti ministrů zdravotnictví z Česka, Slovenska, Rakouska, Estonska či Lotyšska.

Celodenní konference bude rozdělena do čtyř bloků, které se budou věnovat účinným politikám prevence a dlouhodobé finanční udržitelnosti zdravotních systémů v kontextu demografických změn, dále znalostní bázi pro tvorbu politik veřejného zdraví v podobě medicíny založené na důkazech a práce s daty, roli mezioborového přístupu při tvorbě politik veřejného zdraví a úloze členských států v naplňování evropských priorit.

Konference představuje jedinečnou příležitost pro setkání hlavních aktérů rozhodujících o podobě prevence zdravotních rizik i jejich medicínské, organizační, edukační, sociální a ekonomické podobě. Jedná se především o špičkové lékaře, akademiky a vědce, manažery nemocnic, ale také o ekonomy, sociology, adiktology, manažery zdravotních pojišťoven, orgánů ochrany veřejného zdraví, vzdělávacích institucí, médií, regulatorní orgány, představitele parlamentu, vlád a územních samospráv.

Konference má také umožnit otevřenou diskusi o současném stavu a možnostech budoucího vývoje mezi experty v jednotlivých oblastech a institucemi odpovědnými za politiky prevence, zdraví populace a finanční udržitelnost zdravotních systémů. Konference chce nastínit i variantní scénáře vývoje politik prevence ve zdravotnictví a seznámit se s pozicemi rozhodujících institucí.

Akce bude završena hodinu a půl trvající moderovanou diskusí ministrů zdravotnictví z několika evropských zemí a šéfa největší české zdravotní pojišťovny Zdeňka Kabátka.

Jde se o druhý ročník konference. První ročník proběhl pod záštitou a za účasti předsedy vlády České republiky a ministrů zdravotnictví České republiky a Slovenské republiky v červenci 2021.

Watch the debate in English here:

Sehen Sie hier die Debatte auf Deutsch: