Živě: Mezinárodní konference – Ekonomika prevence

III. ročník mezinárodní konference Zdravotnického deníku pod názvem Ekonomika prevence se koná v pondělí 4. září 2023 v Praze. Záštitu nad konferencí přijal Petr Fiala (ODS).
Setkají se zde čeští i zahraniční odborníci, tvůrci politik na české i evropské úrovni či špičkoví sportovci, kteří vlastním příkladem dokážou motivovat ostatní k zdravějšímu životnímu stylu.
Diskuze se bude věnovat čtyřem okruhům – souhře či nesouladu zainteresovaných stran v otázce prevence zdravotních rizik, tomu, jak prevence vypadá teoreticky a jaká je reálná praxe, prevenci jako strategickému úkolu veřejných politik a také vlivu médií a veřejného mínění v otázce zdravotní prevence.

Konference bude zahájena v 9:00.

Program

09.00 – 10.45

Prevence zdravotních rizik – souhra či nesoulad aktérů

Jan Skopeček

místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, člen správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny

Marek Krajčí

předseda výboru pro zdravotnictví Národní rady Slovenské republiky, bývalý ministr zdravotnictví Slovenské republiky

Ondřej Šebek

předseda Národní sportovní agentury České republiky

Michal Špaňár

generální ředitel Union zdravotní pojišťovna, Slovenská republika

Aleš Rod

člen Národní ekonomické rady vlády České republiky

Marian Hajdúch

vědec a lékař, ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Petr Neužil

primář kardiologického oddělení Nemocnice na Homolce

10.45 – 11.00

Přestávka

11.00 – 13.00

Prevence zdravotních rizik – teorie versus praxe

Ján Mikas

hlavní hygienik Slovenské republiky

Barbora Macková

ředitelka Státního zdravotního ústavu České republiky

Ivan Duškov

náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny

Tomáš Szalay

ředitel odboru zdravotnictví Bratislavského samosprávného kraje

Lukáš Krpálek

sportovec, judista, dvojnásobný olympijský vítěz a mistr světa

Andrzej Mariusz Fal

přednosta alergologické a plicní kliniky Národního lékařského institutu, president Polské společnosti pro veřejné zdraví, Polsko

Karl Erik Lund

vědecký pracovník Norwegian Institute of Public Health, Norsko

Luboš Petruželka

přednosta onkologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Pavel Rydrych

13.00 – 14.00

Oběd

14.00 – 16.00

Prevence jako strategický úkol veřejných politik

Vlastimil Válek

místopředseda vlády a ministr zdravotnictví České republiky

Richard Raši

poslanec zdravotního výboru Národní rady Slovenské republiky, bývalý vicepremiér a ministr zdravotnictví Slovenské republiky

Bartosz Arłukowicz

europoslanec, předseda podvýboru Evropského parlamentu pro veřejné zdraví, bývalý ministr zdravotnictví Polské republiky

Irena Joveva

europoslankyně, místopředsedkyně podvýboru Evropského parlamentu pro veřejné zdraví

Tomáš Zdechovský

europoslanec, člen výboru pro sociální věci a zaměstnanost Evropského parlamentu

Dominik Hašek

sportovec, hokejista, vítěz Olympijských her v Naganu

Zdeněk Kabátek

ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

16.00 – 16.15

Přestávka

16.15 – 18.00

Prevence zdravotních rizik, média a veřejné mínění

Andrew Bounds

redaktor The Financial Times

Jan Lopatka

šéfkorespondent Thomson Reuters

Rob Cameron

korespondent BBC

Kateřina Šafaříková

zpravodajka Hospodářských novin v Bruselu

Jindřich Vobořil

národní protidrogový koordinátor České republiky

Adam Ondra

skalní lezec a olympionik, čtyřnásobný mistr světa