Živě: Mezinárodní konference Asociace samostatných odborů  (ASO)

Tématem další konference, kterou pořádá Asociace samostatných odborů 12. září v kongresovém sále hotelu Olšanka, je budoucnost kolektivního vyjednávání v ČR a dopady technologických změn v důsledku digitalizace a automatizace na požadavky na pracovní kompetence zaměstnanců.

Konference bude zahájena v 9:30.

 

ASO je druhou největší odborovou centrálou v České republice. Zastupuje odbory v Radě hospodářské a sociální dohody.

 

Program konference

09.30 – 09.45           Zahájení konference a přivítání účastníků, Bohumír Dufek, předseda ASO, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru

09.45 – 10.00           Vystoupení Mgr. Dany ROUČKOVÉ, vrchní ředitelky sekce pro legislativu MPSV

10.00 – 10.15           Vystoupení Jana WIESNERA, prezidenta Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR                            

10.15 – 10.35            „Současná ekonomická situace České republiky a výhledy do budoucna“, doc. Ing. Karel HAVLÍČEK, Ph.D., MBA, místopředseda Poslanecké sněmovny České republiky

10.35 – 10.55           Prezentace odborné studie „Změny pracovních podmínek a kvality pracovního života v ČR a jejich vliv na zdraví a bezpečnost zaměstnanců“, Mgr. Aleš KROUPA, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i.                           

10.55 – 11.15          Přestávka

11.15 – 11.35          Prezentace odborné studie„Budoucnost kolektivního vyjednávání v ČR“, Mgr. Marcel Navrátil, TREXIMA, spol. s.r.o.

11.35 – 11.55          Prezentace odborné studie „Vliv postupující automatizace a digitalizace na pracovní kompetence zaměstnanců, Ing. Věra CZESANÁ, CSc, Národní vzdělávací fond, o.p.s.

11.55 – 12.15          Prezentace odborné studie „Možnosti zapojení zaměstnanců do kolektivního vyjednávání“, JUDr. Jan Horecký, Ph.D.

12.15 – 12.35          Prezentace odborné studie „Důstojná práce“, Ing. Ludmila Husaříková, TREXIMA, spol. s.r.o.

12.35 – 13.10          Vystoupení zahraničních hostů  

13.10 – 13.40          Diskuse

13.40 – 14.00          Závěr konference