Živě: Léčba rakoviny v Česku: lepší a rychlejší?

Ve čtvrtek 1. února 2024 se v PressCentru ČTK v Praze koná tisková konference „Léčba rakoviny v Česku: lepší a rychlejší?“ Aktuální epidemiologická data v onkologických onemocněních a dostupnost onkologické péče okomentují předseda České onkologické společnosti ČLS JEP Igor Kiss a přednosta Onkologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava Jakub Cvek. Dále se zúčastní předsedkyně spolku Hlas onkologických pacientů Petra Adámková.

TK bude zahájena v 10:00.

Otázky můžete pokládat přes aplikaci slido #OnkoTK 

Výskyt rakoviny v Česku již několik let soustavně roste, a tím se zvyšují i nároky na kapacitu péče o onkologické pacienty. Každý rok je okolo 60.000 nově diagnostikovaných, do roku 2030 to podle odhadů bude až o pětinu více. Podle předsedy České onkologické společnosti ČLS JEP, docenta Igora Kisse je proto třeba využívat i menší regionální pracoviště, která jsou navázána na komplexní onkologická centra (KOC). Může se tak zrychlit i čekání na termín u onkologa. To podle zjištění spolku Hlas onkologických pacientů (HOP) trvá i několik týdnů.

„Základem léčby je diagnostika a nastavení léčebného plánu v multidisciplinárním týmu. A pokud pacienti nepotřebují vysoce specializovanou léčbu, jakou poskytují komplexní onkologická centra, je pro ně výhodnější mít svého lékaře blíž místa bydliště. V České republice funguje již 16 menších center navázaných na takzvané KOC, která mají zkušenosti s onkologickou léčbou a poskytnou lidem špičkovou péči,“ uvedl docent Kiss.

„Díky kontaktu s KOC je pro pacienty zachována možnost mít tu nejefektivnější léčbu, ale neztrácejí čas dojížděním. Zároveň tak zajistíme efektivnější fungování systému a rychlejší pomoc všem, kdo ji potřebují,“ dodal.

Včasné zahájení léčby u onkologických onemocnění zvyšuje šanci na vyléčení, a proto je čas zásadní. Pacientská organizace HOP proto v dotazníkovém šetření mezi onkologickými pacienty zjišťuje, jak vypadá jejich cesta zdravotním systémem.

„Šetření probíhá do konce března, ale již nyní se jasně ukazuje několik varovných trendů. Z dosud vyhodnocených dotazníků víme, že až 44 % pacientů se od stanovení diagnózy dostane k onkologovi v řádu několika týdnů. Na druhé straně 55 % pacientů absolvovalo tuto část cesty během několika dní. Také se potvrzuje, že máme co dohánět v oblasti psychologické podpory pacientů. Až 73 % respondentů nebyla během cesty na onkologii nabídnuta psychologická pomoc,“ zmínila předsedkyně HOP, Mgr. Petra Adámková.

„Dobrou zprávou je, že většina pacientů se v ordinacích setkává s profesionálním a citlivým přístupem. V případě onkologů má tento pocit 74 % pacientů, u radiologů a dalších specialistů dokonce až 80 %,” dodala.

Aby se cesta k léčbě zrychlila, HOP ve spolupráci s příslušnými odbornými společnostmi postupně zpracovává pro každou diagnózu takzvané Cesty pacienta. Jsou to přehledně a jasně zpracovaní „průvodci“ prevencí i léčbou. Obsahují i řadu doporučení – například, aby se lidé nebáli vyhledat i psychologickou pomoc a obraceli se na pacientské organizace.

„Cesty pacienta vznikly i díky podpoře našich partnerů, z nichž nám v roce 2023 výrazně pomohla charitativní cyklojízda společnosti Bristol Myers Squibb,“ podotkla Adámková.

Společnost Bristol Myers Squibb podpoří sbírku na pomoc onkologickým pacientům i letos. HOP ji odstartuje první červnovou neděli u příležitosti celosvětově připomínaného Survivorship Day, v ČR nazývaný Den onkopacientů.

„Partnerství v podobných projektech je potvrzením toho, že zájmy pacienta jsou vždy rozhodující ve všem, co děláme“ uvedla PharmDr. Karin Bacmaňáková, generální ředitelka společnosti Bristol Myers Squibb v České republice.