Živě: Kulatý stůl o organizaci onkologické péče

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu v pořádá v úterý 28. května 2024 kulatý stůl na téma organizace onkologické péče a dostupnost léčby. Přítomní hosté diskutovat o aktuálních tématech, jež hýbou českou onkologií.

Zaměří se zejména na nastavení péče, tj. spolupráci komplexních onkologických center (KOC) s regionálními poskytovateli onkologické péče a zhodnocení dosavadního průběhu pilotního projektu tzv. delegované preskripce (podávání léčby dosud centralizované v KOC u regionálních poskytovatelů péče po indikaci multidisciplinárním týmem KOC). To vše v kontextu vyhodnocení implementace Národního onkologického plánu a akčního plánu 2022–2024. Přenos bude zahájen ve 13:00.

Na akci budou diskutovat

• doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA, předseda výboru, Česká onkologická společnost

• doc. MUDr. Milan Vošmik, člen výboru, Česká onkologická společnost

• Ing. Mgr. Venuše Škampová, ředitelka Odboru zdravotní péče, Ministerstvo zdravotnictví ČR

 • PhDr. Mgr. Jan Bodnár, LL.M., náměstek ředitele pro zdravotní péči, Všeobecná zdravotní pojišťovna

• MUDr. Renata Knorová, MBA, předsedkyně zdravotní sekce, Svaz zdravotních pojišťoven ČR

• RNDr. Ondřej Májek, Ph.D., vědecký vedoucí Národního screeningového centra, Ústav zdravotnických informací a statistiky

• MUDr. Kateřina Jirsová, primářka onkologického oddělení, Nemocnice Na Pleši

• Mgr. Petra Adámková, předsedkyně výboru, Hlas onkologických pacientů

• Mgr. David Kolář, výkonný ředitel, Asociace inovativního farmaceutického průmyslu

Akci organizuje AIFP ve spolupráci se Zdravotnickým deníkem.