Živě: Kulatý stůl k problémům ve stavebnictví

Kromě pandemie covidu-19, růstu cen a nedostatku stavebních materiálů, války na Ukrajině či skokového zdražení energií trápí české stavebnictví i další problémy. Aktuální dění je sice přehlušilo, s přibývajícím časem se však jen prohlubují. Proto se ptáme: Jsme připraveni čelit další – tentokrát surovinové – krizi způsobené nedostatkem stavebního kamene a štěrkopísků? A je zpomalení výstavby, modernizace a údržby dálnic, silnic a dalších dopravních staveb z důvodu nedostatku finančních prostředků to, co naše republika potřebuje?

Stavebnictví patří mezi významná hospodářská odvětví naší země, a jeho fungování a budoucnost jsou tudíž důležité pro celou ekonomiku. Na problémy, které ho trápí, je potřeba upozorňovat. Budeme mít z čeho a za co stavět? Těmto otázkám se budou věnovat hosté kulatého stolu. Diskuzi můžete sledovat 16. září od 10:00 na webu ČTK ceskenoviny.cz, Facebooku ČTK, dále na iDNES.cz, novinky.cz a TÝDEN.cz. Vysílat se bude z prostor ČTK v centru Prahy.

První část kulatého stolu se zaměří na surovinovou krizi, která hrozí především z důvodu neochoty otevírat nová těžební ložiska kvůli složité legislativě. Diskutujícími budou předseda představenstva Těžební unie Pavel Fiala (LB Minerals, s.r.o.), jednatel společnosti Kámen a písek, spol. s r.o. Pavel Fučík a předseda jednatel Sdružení pro výstavbu silnic Petr Svoboda.

Druhým tematickým okruhem bude budoucí zajištění finančních prostředků pro stavby, zejména se zaměřením na možnosti alternativního způsobu financování, který by v budoucnu mohl významně pomoci k rozvoji infrastruktury a posílit tak ekonomickou stabilitu naší země. K tomuto tématu byli pozváni místopředseda dozorčí rady Národní rozvojové banky a investiční bankéř Martin Hanzlík, makroekonom, člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) Petr Zahradník a člen prezidia České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj a senior konzultant PwC Petr Dovolil.

Pro ty, kteří nebudou moci sledovat páteční přímý přenos, bude po jeho odvysílání k dispozici záznam této debaty na kanálu YouTube.