Živě: Kulatý stůl Cyberblog.cz

Kromě evropské legislativy v oblasti kybernetické bezpečnosti, jako je směrnice NIS 2, směrnice o posílení odolnosti kritických subjektů (CER) nebo akt o kybernetické odolnosti (CRA), které všechny významně promění způsob, jakým je kyberbezpečnost vymáhaná a regulovaná v členských státech, se chystá i národní legislativa. Zákon, který bude umožňovat prověření dodavatelů do strategicky významné infrastruktury, má Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost předložit vládě do května příštího roku.

Je tak na místě mluvit již nyní o tom, na koho zákon dopadne, co je ona strategická infrastruktura, kterou chce stát více kontrolovat, a z jakého důvodu… A také samozřejmě kolik to bude provozovatele oné strategické infrastruktury stát, jaké budou náklady na implementaci na straně úřadů i soukromých subjektů a jaký to bude mít dopad na trh v oblastech, které budou pravděpodobně regulované – tedy v telekomunikačním odvětví, energetice a dalších. Kulatý stůl Cyberblog.cz můžete sledovat 31. října od 9:00.

Témata:

Existuje analýza s informacemi, jak si stojí sektory dnes z hlediska dodavatelského řetězce?
Jaký bude proces implementace mechanismu, tedy na jaké sektory bude dopadat?
Jak bude mechanismus provázán s dalšími regulacemi? (NIS 2, Cyber Resilience Act, Směrnice o odolnosti kritických entit (Directive on the resilience of critical entities)).
Jaké budou provozní dopady mechanismu na povinné subjekty – jak bude prověřování vypadat?
Jaké budou finanční náklady mechanismu pro povinné subjekty?

O těchto a dalších otázkách přijdou debatovat pozvaní zástupci státních institucí, telekomunikací, energetiky, akademického prostředí, odborníci na bezpečnost nebo právní aspekty regulace.

Debatu moderuje Ondřej Malý, expert na telekomunikace, bývalý člen rady ČTÚ a vládní zmocněnec pro digitalizaci.