Živě: Konference o přeshraniční spolupráci

Mezinárodní konference o budoucnosti a perspektivách přeshraniční spolupráce v kontextu současné Evropy je pořádána pod záštitou PhDr. Ivana Bartoše Ph.D., místopředsedy vlády ČR pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj České republiky. Koná se 18. ledna 2024 od 09:30 na Ministerstvu pro místní rozvoj České republiky (Akademie veřejného investování, Pařížská 4, Praha 1).

Konferenci, která zároveň připomene 20. výročí vstupu České republiky do Evropské unie, jejímž iniciátorem je hnutí Slavonic Europe se sídlem v Bruselu, pořádají společně Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky (MMR), hnutí Slavonic Evrope (SE) a Asociace euroregionů České republiky (AEČR).

Konference bude zahájena Ing. Radimem Sršněm Ph.D., náměstkem ministra pro místní rozvoj ČR (MMR) a na vstupní téma „Význam přeshraniční spolupráce se zaměřením na budoucnost“ promluví Martin Půta, hejtman Libereckého kraje ČR a Ing. Pavel Branda Ph.D., zástupce Výboru regionů Evropské unie (VR). O významu přeshraniční spolupráce z německé strany promluví Dr. Uwe Koch, zmocněnec braniborské vlády pro kulturní vývoj Lužice, Ministerstvo pro vědu, výzkum a kulturu spolkové země Braniborsko- Německo, a prezident organizace Europa Nostra Germany z Postupimi.

V rámci konference bude také slavnostně zahájen AKTIS − Evropský přeshraniční projektový řetězec jako nová iniciativa hnutí Slavonic Europe a její inovativní metody evropské integrace Lusatia Glow vycházející z Lužického trojstyku DE-ČR-PL a z EVROPSKÉ SÍTĚ SLOVANSKÉ SPOLUPRÁCE všech demokratických slovanských států a regionů v Evropě (ESCN). V tomto kontextu hraje ČR strategickou roli makroregionální křižovatky mezi ČR-DE-PL-AT-SK a spojky mezi Východem a Západem.

Konference proběhne v češtině a bude tlumočena do němčiny a angličtiny.

PROGRAM

09:00

REGISTRACE

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky (MMR)

Síň AVI, adresa: Pařížská ulice 4, 110 15 Praha 1

09:30

ZNĚLKA KONFERENCE

Slovanská fanfára pro žesťový sextet op. 11

David Chmelík (*1968)

09:45

ZAHÁJENÍ KONFERENCE

Ing. Radim Sršeň PhD., náměstek ministra pro místní rozvoj ČR (MMR)

10:15

ÚVODNÍ SLOVO

Dipl.-Vw. David Chmelík, Prezident hnutí Slavonic Europe, Brusel, Belgie a spoluorganizátor mezinárodní konference

10:30

VSTUPNÍ TÉMA:

Význam přeshraniční spolupráce se zaměřením na budoucnost

o Ing. Radim Sršeň PhD., náměstek ministra pro místní rozvoj ČR (MMR)

o Dr. Uwe Koch, Ministerstvo vědy, výzkumu a kultury Braniborska (MWFK), zmocněnec braniborské vlády pro Lužici

o Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, ČR

o Pavel Branda, zástupce Výboru regionů Evropské unie (VR)

TEMATICKÉ PANELY

11:30

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM ČESKÉ REPUBLIKY

Moderátor: gen. mjr. Petr Ošlejšek, náměstek generálního ředitele HZS ČR

o Luděk Kramář, ředitel ZZS Libereckého kraje – Projekty česko-polská spolupráce

o Marek Fryš, tiskový mluvčí, záchranář HS ČR – Příhraniční spolupráce při záchraně na horách

12:30

KULTURA & VZDĚLÁVÁNÍ

Moderátor: Ondřej Havlíček, tajemník Asociace euroregionů České republiky (AEČR)

o Marta Kmeť, ředitelka Pedagogického centra pro polské národnostní školství Český Těšín

o Karel B. Müller, Vysoká škola CEVRO, Katedra politologie a mezinárodních vztahů

o Lucie Tarabová, ředitelka Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem

o Blanka Konvalinková, emeritní ředitelka Krajské vědecké knihovny v Liberci

13:30

AKTIS – EVROPSKÝ PŘESHRANIČNÍ PROJEKTOVÝ ŘETĚZEC SPOČÍVAJÍCÍ NA EVROPSKÉ SÍTI PRO SLOVANSKOU SPOLUPRÁCI (ESCN)

Moderátor: Dipl.-Vw. David Chmelík, Prezident hnutí Slavonic Europe, Brusel, Belgie

Výchozí bod: Makroregion Česká republika

PANEL I: Lusatia Glow Lužice, Německo – Česká republika – Polsko

Moderátorka: Tereza Koudelíková, Slavonic Europe

Vstupní projev: Jens Lipsdorf, ředitel, Slovanský hrad Raddusch, Braniborsko, Německo

SLAVONIC WORLD – Vzdělávací reálná a virtuální multimediální prezentace slovanské kultury a společnosti v minulosti a současnosti ve slovanském hradu Raddusch v pohraničním trojúhelníku Lužice jako přirozený most mezi Německem a jeho východními partnery

Přeshraniční patrneři v ČR:

Jitka Doubnerová, organizace MASiF, Frýdlant – podpora regionálních v Libereckém kraji s perspektivou přeshraniční spolupráce v Lužickém Trojstyku

Zbyněk Vlk, svobodná škola RONJA, Jindřichovice pod Smrkem – vybudování přeshraniční spolupráce v sektoru výuky a školství ve formě přeshraniční střední školy a univerzity

PANEL II: ŠUMAVA Springs Glow Bavorsko, Německo – Česká republika

Vstupní projev: Andreas Haas, Generální ředitel, Svobodné zemské divadlo v Bavorsku (FLTB), Miesbach, Bavorsko, Německo

ŠUMAVA SPRINGS MUSIC ALLIANCE – Přeshraniční umělecká spolupráce v oblasti opery a koncertů na česko-bavorské hranici mezi Šumavou a Bavorským lesem

PANEL III: Beskids Glow Slovensko – Česká republika – Polsko

Moderátorka: Katja Weissenfels, Slavonic Europe

Vstupní projev: Doc. Dr. Šimon Marinčák PhD., ředitel, Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenské akademie věd, Bratislava, Slovensko

IANUA Beskids Glow – Přeshraniční školní spolupráce na základě přeshraničního nářečního kontinua, jako otvírač přeshraničních dveří (IANUA) pocházející z česko-slovensko-polské oblasti Beskyd

Přeshraniční partneři v ČR:

Chrystian Heczko, zastupitel, Centrum Polskiego kongresu Poláku v ČR – Polsko-čeští občané v Trojstyku ČR-PL-SK jako přirození aktéři přeshraniční spolupráce na východě ČR

Bohdan Rajčinec, předseda, Ukrajinská iniciativa v České republice (UIČR) – role ukrajinských občanů v ČR jako prostředníků mezi ČR a východem Evropy (PL, SK, Ukrajina) v sektoru podnikatelství, kultury a umění

PANEL IV: Thaya Glow Rakousko – Česká republika

Vstupní projev: Lojze Wieser – Wieser-Verlag Celovec / Berlín / Curych

Slovanský koridor – EUROPA ERLESEN / PŘEČÍST EVROPU: Úloha rakouských Slovinců jako otvírače kulturních dveří a literárního mostu mezi Moravou, Rakouskem a Slovinskem

14:30

ZÁVĚR

Ing. Radim Sršeň PhD., náměstek ministra pro místní rozvoj ČR (MMR)

15:00

raut – UKONČENÍ KONFERENCE