Živě: Kdo spravuje české rodinné bohatství?

O finančních a majetkových záležitostech celé domácnosti rozhoduje samostatně pětina žen a dvakrát více mužů, 35 % lidí rozhoduje o těchto otázkách v rodině společně. Ženy mají častěji při rozhodování o investicích a majetku smíšené pocity. Pětina jich uvedla, že jsou dokonce nejisté a cítí obavy. Na druhou stranu čtvrtina žen rozhoduje o majetku s jistotou a přehledem. Zjistil to průzkum v rámci projektu NextŽeny, který mezi respondenty s nadprůměrnými příjmy realizovala advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS a společnost RSM Czech Republic ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos.

Tradiční genderové stereotypy a nerovnosti v oblasti majetku tak postupně mizí. Ženy jsou stále bohatší a úspěšnější, aktivněji se zapojují do správy rodinného bohatství a nadále jej zhodnocují a rozvíjejí. Inklinují přitom ke konzervativním investicím, které jsou v souladu s jejich hodnotami a cíli. Mezinárodním partnerem projektu je společnost UBS. Prezentaci výsledků průzkumu NextŽeny můžete sledovat  1. června od 10:00.