Živě: Architektura 21. století: terminály VRT

Požadavky na vysokorychlostní tratě (VRT) a architekturu terminálů jsou vysoké. Architektura hraje klíčovou roli v jejich vnímání, a to jak z hlediska začlenění do krajiny, tak s ohledem na pohodlí a bezpečí cestujících a udržitelný rozvoj dopravy a měst. To vše s ohledem na základní parametry plánovaných tratí i uvažovaných druhů vlaků.

Více o problematice architektury, zejména na trase RS 4 a na ní plánovaných terminálů Roudnice nad Labem VRT a Ústí nad Labem centrum, se dozvíte na Prezentačním dni Stavební správy vysokorychlostních tratí 21. února od 15:30.

VRT jsou v Česku připravovány na základě francouzského know–how. Počítá se na nich pouze s osobní dopravou, provozní rychlostí 320 km/h a noční údržbou. Dvoukolejná trať na štěrkovém loži bude co možná nejpřímější – poloměr oblouku je 7 kilometrů. 

Po VRT se bude pohybovat několik druhů vlaků od regionálních expresů, jedoucích minimální rychlostí 200 km/h, přes rychlík (cca 230 km/h) až po expresy a sprintery s rychlostí 320 km/h. 

Na VRT je plánováno několik terminálů. Vezmeme-li je od západu republiky, jedná se o terminál Ústí nad Labem centrum, Roudnice nad Labem VRT, Praha východ VRT, Pučery VRT, Jihlava VRT, Brno Vídeňská a Hranice na Moravě. Jejich podobu určují architektonické soutěže. Na základě zmíněného francouzského know–how klademe důraz na přirozenou přehlednost stanic a kvalitní přestupní vazby na různé druhy dopravy. Důležitý je ale také plynulý pohyb cestujících v terminálu a velkou pozornost věnujeme bezpečnosti. I když je vše připravováno tak, aby byly VRT včetně terminálů maximálně bezpečné, chceme, aby i v případě mimořádné události poskytly možnost bezpečného úniku. 

Svou podobu už zná terminál Praha východ a Roudnice nad Labem VRT, v současné době je vyhodnocována architektonická soutěž na terminál Jihlava VRT. 

Terminál Roudnice nad Labem VRT, který leží na rameni RS 4 z Prahy do Ústí nad Labem a Drážďan, umožní cestování VRT zejména obyvatelům severní části Středočeského kraje a jihovýchodní části Ústeckého kraje. Nabídne rychlé železniční spojení pro pravidelné dojíždění do centra Prahy a zároveň pohodlné spojení s Brnem, Ostravou, Drážďany, Vídní a mnoha dalšími městy u nás i v zahraničí. 

Podoba terminálu Roudnice nad Labem VRT je známa již přibližně rok, nyní je dopracovávána dokumentace pro územní rozhodnutí. Zdálky bude vypadat pouze jako lehký most nebo pavilon. Umožní cestu mezi Roudnicí a Prahou za pouhých 19 minut. Celá budova i její okolí jsou navržené tak, aby lidé, kteří na terminál přicházejí, strávili přestupy mezi hromadnou či individuální dopravou a rychlovlakem pouze minimum času. To zajistí hlavně lávka, vedoucí z parkoviště přímo k nástupištím a cestující tak mohou zcela vynechat prostor čekárny. 

Samostatnou, ale neméně důležitou kapitolou je údržbová základna Terminálu Roudnice nad Labem VRT. Její vzhled se přizpůsobuje blízkosti národní kulturní památky – hory Říp. Vyznačuje se zelenou střechou, která nejenže zajistí přirozené chlazení celého objektu, ale také je prakticky „neviditelná“. 

V současnosti probíhají také diskuze nad umístěním a koncepčním řešením Terminálu Ústí nad Labem centrum. Přípravu na architektonickou soutěž této nové železniční stanice a jejího okolí řeší samostatná pracovní skupina. 

Prezentačního dne se můžete zúčastnit osobně v Informačním centru Správy železnic na ústeckém hlavním vlakovém nádraží ve středu 21. února 2024 v 15:30. Atraktivnímu tématu architektury na trase RS 4 se zde bude věnovat vedoucí oddělení prostorových dat a architektury Stavební správy vysokorychlostních tratí Ing. arch. Matyáš Hron. Prezentační den můžete sledovat také online prostřednictvím streamu, nebo jej můžete kdykoliv zhlédnout ze záznamu na facebook.com/SpravazeleznicVRT.