Živě: Alternativní potraviny jako příležitost pro výrobce

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR ve spolupráci s Radou kvality České republiky a ministerstvem průmyslu a obchodu pořádá ve středu 6. září 2023 v Praze odborný seminář: Alternativní potraviny jako příležitost pro výrobce i obchod. Moderuje prezident SOCR ČR Tomáš Prouza.

Seminář, který bude probíhat formou prezentací, diskuzí či ukázek dobrých praxí z řad obchodních řetězců, výrobců potravin či jednotlivých odborníků, bude zahájen v 10:00.

CO SE NA SEMINÁŘI DOZVÍTE?

Jaká je role alternativních potravin pro spotřebitele, jeho zdraví a kvalitu života.
Jaké jsou příležitosti, a naopak bariéry k produkci alternativních potravin a jejich uplatnění na trhu.
Jaké má stát možnosti přispět k podpoře alternativních potravin.
Co všechno se na trhu v souvislosti s alternativními potravinami už děje a kam se bude ubírat vývoj v dalších letech

Program:

9:30–10:00: Registrace, občerstvení

10:00–10:30 – Blok 1: Potraviny a jejich role pro kvalitu života

(V bloku vystoupí zástupci Státního zdravotního ústavu, Ministerstva zemědělství ČR a další.)

Jak se vyvíjí zdravotní stav české populace.
Jaký je vliv stravování na kvalitu lidského života.
Green Deal a podpora udržitelné produkce a spotřeby výživných a zdraví prospěšných potravin.

10:30–11:30 – Panel 1: Nové trendy v oblasti výroby a nabídky (alternativních) potravin

(V panelu vystoupí zástupci obchodních řetězců a výrobců potravin.)

Role obchodu při formulování požadavků na kvalitu a složení potravin: Kdo je hlavním hybatelem/zadavatelem vývoje alternativních potravin? Jaká je role spotřebitele při vytváření tlaku na zavádění alternativních potravin?
Komunikace se zákazníkem: Na co zákazník reaguje v souvislosti s alternativními potravinami a jak?
Role alternativních potravin v nákupním košíku: Jak se vyvíjí poptávka po alternativních potravinách? Jak se v ní dokáže spotřebitel orientovat?
Připravenost českých potravinářů uspět v konkurenci alternativních potravin z dovozu: Jaká je situace v ČR oproti ostatní Evropě? Na co je potřeba se zaměřit v souvislosti s dalším vývojem?

11:30–12:00 – Přestávka na občerstvení

12:00–13:00 – Panel 2: Alternativní potraviny – krátkodobý trend nebo budoucnost ve stravování populace?

 (V panelu vystoupí zástupci obchodních řetězců.)

Alternativní potraviny jako součást privátních značek: Kdo vede? Alternativní potraviny v privátech nebo v originálních značkách?
Postoj spotřebitelů k privátním značkám a jeho vývoj v čase: Má spotřebitel „hlad“ po privátních značkách, nebo si ho musí informace „najít“?
Cena jako bariéra při prodeji alternativních potravin: O kolik jsou alternativní potraviny dražší oproti těm standardním?
Alternativní potraviny a e-grocery: Role pojmů a názvosloví alternativních potravin v prostředí on-line nákupů. Jakou výzvu představují pro spotřebitele při on-line nakupování?