Živě: AI: Naděje a výzvy v době dezinformací

Technologická agentura České republiky (TA ČR) pořádá ve středu 15. listopadu 2023 v Brně regionální seminář, který se zaměří na otázky spojené s dynamickým rozvojem umělé inteligence.

Seminář vysíláme od 10:00.

Výzkum a vývoj přichází s dynamickým pokrokem umělé inteligence (AI), která je schopna provádět úkoly, které by jinak vyžadovaly lidskou inteligenci. Kromě přínosů je AI spojena s řadou výzev a etických otázek, jako je ochrana soukromí, rizika za nesprávné rozhodování systémů a dopady AI na společnost. Jak ukázaly krizové události posledních let, v dnešní digitální éře je snadné šířit informace rychle a masově, aniž by byla zajištěna jejich přesnost a pravdivost. Je proto stále důležitější klást důraz na kritické myšlení, mediální gramotnost a kybernetickou bezpečnost. V souvislosti s touto problematikou také vyvstává řada otázek: Může být AI zneužita k ovlivňování, manipulaci a šíření dezinformací? Jak tomu zabránit a efektivně předcházet? Jak může AI ovlivnit veřejné mínění a deformovat společnost?

Na tato témata budou debatovat:

Josef Holý, programátor a odborník na AI, spolutvůrce podcastu Kanárci v Síti

Zdeněk Veit, šéfeditor a zástupce šéfredaktorky zpravodajství ČTK

Lucie Čejková, výzkumnice v oblasti mediálních studií (Katedra mediálních studií a žurnalistiky, FSS MU; Národní institut SYRI)

 

Den TA ČR 2023

Den TA ČR je na poli výzkumu tradiční událostí, prostřednictvím které Technologická agentura ČR (TA ČR) oceňuje nejlepší projekty aplikovaného výzkumu s vysokým přínosem pro společnost a hospodářství. Ani letošní rok nebude výjimkou. Každoročně má Den TA ČR své specifické téma, které poukazuje na aktuální dění ve společnosti. V roce 2022 se tématem stala diverzita ve výzkumu a inovacích. Pro letošek Den TA ČR zastřešilo téma Věda není sci-fi? Posouváme hranice možného, které poukazuje na zásadní roli aplikovaného výzkumu a vývoje v budoucím rozvoji naší společnosti.

Odbornou část programu letos představuje unikátní microsite s obsahem vytvořeným k tématu Dne TA ČR poukazující, mimo jiné, na dopady výsledků vybraných projektů na společnost. Dále se si agentura připravila sérii regionálních seminářů s názvem Ozvěny Dne TA ČR, kde budou experti na danou problematiku diskutovat o aktuálních tématech týkajících se vybraných regionů.