Zdanění investic do participací u P2B a P2P platforem

Praha 14. března 2023 (PROTEXT) – Sektor P2B roste v posledních letech na oblibě. Řada investorů si ale neuvědomuje povinnost danit výnosy ze svých investic do participací. Co znamená participace u P2B platforem? „P2B je zkratkou spojení peer-to-business. P2B úvěrování je zjednodušeně koncept, kdy lidé půjčují firmám. Koncept je proto lehce odlišný oproti známějšímu P2P (peer-to-peer), kdy lidé půjčují lidem. Participace na úvěrech u P2B platforem znamená, že lidé investují do úvěrů, které jsou poskytované podnikatelům. Různé platformy mají různé obchodní modely, u nás v RONDA INVEST je každý úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitostem zejména v Praze a krajských městech České republiky,“ uvádí Lukáš Blažek, obchodní ředitel RONDA INVEST.

Podání daňového přiznání se nevyhne nikomu, kdo je zaměstnancem s podepsaným růžovým prohlášením, když jeho jiné roční příjmy převyšují 6 000 Kč (za rok 2023 tato částka bude navýšena na 20 000 Kč). Všichni ostatní jsou povinni podat daňové přiznání v případě, že jejich roční příjmy nedaněné 15 % srážkovou daní přesahují částku 15 000 Kč (za rok 2023 bude částka povýšena na 50 000 Kč). Na co je třeba myslet a zahrnout do daňového přiznání?

V případě, že má investor zainvestované finanční prostředky do participací na úvěrech (např. zajištěných nemovitostmi), vztahuje se na něj danění dle §10 – Ostatní příjmy. Jedná se o příjmy v podobě veškerých splátek jistiny (tzv. vypořádání), výnosů z participací a ostatní příjmy jako jsou bonusy a ukončení participací, které byly skutečně připsány na účet investora v období od 1. 1. do 31. 12. 2022. Tyto příjmy je třeba v daňovém přiznání uvést, neboť do té doby nebyly zdaněny.

Na straně druhé stojí uplatnitelné výdaje – částka, za kterou investor participaci pořídil. Je zřejmé, že uplatnitelné výdaje začnou investora zajímat až v okamžiku, kdy skutečně dosahuje rozhodných příjmů.

Uplatnění výdajů na pořízení investice je, na rozdíl od např. prodeje nemovitosti, specifické. Tak jak příjmy z participací nastávají postupně v jednotlivých obdobích (letech), i uplatnění výdajů je do jisté míry postupné. Výdaje si je v tomto případě možné představit jako plný košík, ze kterého se každý rok odebírá určitá částka až do doby, kdy je košík prázdný. Uveďme si to na jednoduchém příkladu. V roce 2022 si investor pořídí participaci za 100 tis. Kč. První příjmy má až v roce 2023, konkrétně 10 tis. Kč. Za rok 2022 proto neuvádí do daňového přiznání nic. V roce 2023 jako výdaje uvede z jeho košíku 100 tis. Kč pouze 10 tis. Kč. Oproti tomu vykáže příjmy v totožné výši. Víc není potřeba, jelikož rozdíl mezi příjmy a výdaji tak pro rok 2023 bude nula. Tím si zajistí, že nezaplatí žádnou daň. Pro další roky mu navíc zbývá v košíku ještě 90 tis. Kč, přičemž postupuje obdobně, jako v roce předešlém.

Kam a jak odvést daň z Ostatních příjmů?

Veškeré příjmy a uplatněné výdaje je třeba uvést v Příloze 2 daňového přiznání. Pro participace se využije oddíl 2. Ve sloupci 1 se označí řádek jako „F (Jiné příjmy)“, následně je třeba vyplnit Participace *NAZEV PLATFORMY, příjmy se vyplní do sloupce „Příjmy“ a uplatněné výdaje do sloupce „Výdaje“.

Součet všech ostatních příjmů a výdajů se pak ještě nesmí opomenout uvést na řádku 207 (příjmy) a 208 (uplatněné výdaje). V případě, že je daňové přiznání vyplňováno elektronicky, tyto údaje se vyplní automaticky. Snadnější už to být nemůže.

Všeobecně platí jednoduchá poučka – jakmile výnosy z participací přesahují náklady na ně, povinnost přiznat daň se investorovi bohužel nevyhne. Pro více informací navštivte stránky Finanční správy.

Na jaká data si musíte dát pozor?

Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2022 se musí finančnímu úřadu odevzdat do 3. 4. 2023 (osobně nebo poštou). V případě podávání přiznání online přes datovou schránku nebo prostřednictvím portálu Moje daně, je lhůta do 2. 5. 2023. Ti, co své přiznání nechávají podat daňovým poradcem, mají lhůtu pro odevzdání prodlouženou až do 3. července 2023.

*Disclaimer: Článek obsahuje pouze všeobecné informace. Nejsme daňoví poradci a neposkytujeme daňové poradenství. Vaše daňové povinnosti se řídí zákonem o dani z příjmů č. 586/1992 Sb. V případě nejasností doporučujeme, abyste své daňové povinnosti konzultovali se svým daňovým poradcem.

O společnosti

RONDA INVEST a.s. je českou P2B platformou, která se na jednu stranu zaměřuje na poskytování úvěrů zajištěných nemovitostmi pro malé a střední podnikatele v Česku a na Slovensku, a na straně druhé nabízí možnost firmám i lidem do těchto úvěrů investovat. Každý úvěr k investici je zajištěn bonitní nemovitostí se zástavním právem a notářským zápisem se svolením k vykonatelnosti. Výše poskytovaných úvěrů zpravidla nepřesahuje 70 % hodnoty dané nemovitosti. Výnosy dostávají investoři každý měsíc na účet a neplatí žádné vstupní ani pravidelné poplatky.

Za společností stojí podnikatelská skupina Alphaduct, a.s. podnikatele Vladimíra Komára, kam patří mimo jiné značky Dermacol, Axigon, Krondorf a 15% podíl akcií patří podnikateli Gabrielu Kovácsovi, majiteli společností Citfin – Finanční trhy, a.s. a Citfin, spořitelní družstvo.

Investoři mají možnost investovat online s výnosem až 9 % ročně. Více na www.rondainvest.cz.

Kontakt:

Nikola Spurná

Marketing Manager

RONDA INVEST, a.s.

e-mail: nikola.spurna@rondainvest.cz