Zákaz využití nebezpečného skleníkového plynu v elektrických rozváděčích by znamenal velký posun pro životní prostředí

Praha 10. října 2023 (PROTEXT) – Vyjednavači Rada evropské unie a Evropského parlamentu předběžně dosáhly politické shody týkající se omezení využívání látek, které způsobují globální oteplování. Znamenalo by to nově také úplný zákaz využití rozváděčů středního napětí, které pro izolaci používají fluorované plyny, z nichž nejsilnějším je SF6.

Evropská unie se nově přiblížila kompletnímu zákazu využití nebezpečného skleníkové plynu SF6 (fluorid sírový) v elektrických rozváděčích, což znamená, že se v evropských zemích brzy objeví nová pravidla, která s sebou přinesou využití alternativních technologií bez využití tohoto silného plynu. Alternativní technologie jsou k dispozici již mnoho let, jsou vyzkoušené a funkční a to hlavně v kategorii rozváděčů středního napětí až do 24kV včetně, což je oblast, kde se využívá největší množství těchto zařízení. Podle kritiků přinese tento zákaz problémy pro masové využití obnovitelných zdrojů energie s cílem dekarbonizovat Evropu, které jsou často závislé právě na rozváděčích.

Společnost Eaton je průkopníkem v oblasti rozváděčů bez využití SF6. Technologie vakuového spínání je spolu s přirozenou vzdušnou izolací vhodná pro využití a splnění současných nároků sítě a zároveň pomáhá účinně bojovat proti globálnímu oteplování. Pouhý 1 kg SF6 se rovná 25.200 kg CO2 a rozhodnutí zakázat tento plyn je tedy určitě opodstatněné.

Více informací naleznete zde.

Případová studie: Ekologicky nezávadný rozváděč Eaton Xiria zvyšuje kapacitu brněnského trolejbusového systému.

O společnosti Eaton

Eaton je společnost zabývající se inteligentním řízením energie, jejímž cílem je zlepšovat kvalitu života a chránit životní prostředí pro obyvatele na celém světě. Řídíme se naším závazkem podnikat správně, pracovat udržitelně a pomáhat našim zákazníkům hospodařit s energií ? dnes i v budoucnu. Využíváním globálních trendů růstu elektrifikace a digitalizace urychlujeme přechod naší planety na obnovitelnou energii, pomáháme řešit nejnaléhavější světové výzvy v oblasti řízení energie a děláme, co je nejlepší pro všechny zúčastněné strany a celou společnost.

Společnost Eaton byla založena v roce 1911 a již sto let je kótována na newyorské burze. V roce 2022 jsme vykázali tržby ve výši 20,8 miliardy dolarů a našim zákazníkům sloužíme ve více než 170 zemích. Pro více informací navštivte webové stránky www.eaton.com. Sledujte nás na TwitteruLinkedIn.

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.