Zahraniční investice přispívají hospodářskému růstu Česka. Report OECD obsahuje i doporučení pro malé a střední podniky

Praha 29. května 2024 (PROTEXT) – Důležitost zahraničních investic a lidského kapitálu pro budoucí prosperitu české ekonomiky. To byla hlavní témata prvního ročníku Czech Investment Forum s podtitulem Invest in People, který proběhl 28. května v pražském Cafe Louvre. Akci pořádala agentura CzechInvest ve spolupráci s Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), která na akci představila vlastní průzkum o dopadu zahraničních investic na produktivitu a inovace malých a středních podniků v Česku.

„Zahraniční investice posilují naši ekonomiku, přináší nová pracovní místa a zvyšují českou konkurenceschopnost. Nalákat je můžeme nejen naší strategickou polohou a kvalifikovanými pracovníky, ale také tím, že budeme sledovat aktuální trendy, hledat nové příležitosti a budovat efektivní investiční prostředí,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Proto oceňuji seznam doporučení OECD, ve kterých klade důraz na podporu inovací, technologického rozvoje a zajištění stabilního podnikatelského prostředí. Věřím, že nám první ročník Czech Investment Forum, kde jsme tuto zprávu probrali přímo se zástupci byznysu, pomůže s dalším rozvojem.“

První ročník Czech Investment Forum, které má ambici stát se klíčovou událostí při propagaci investičního prostředí v Česku, přivítal více než stovku účastníků z řad zástupců vlády, firem, investorů, regionů a tuzemských i světových odborníků. Ti se účastnili dvou panelových diskuzí zaměřených na podporu inovací v malých a středních podnicích a na důležitost kvalifikované pracovní síly. Stěžejním bodem odpoledního programu bylo představení zprávy OECD, kterou odprezentovali její zástupci a která se věnovala přesahu a významu zahraničních investic pro další rozvoj české konkurenceschopnosti. Zejména s ohledem na samotné regiony a další rozvoj malých a středních podniků.

„Hlavním cílem agentury CzechInvest je aktivně podporovat projekty, které rozvíjejí investiční klima v zemi a inovují průmysl. Kromě toho se snažíme propojovat firmy a instituce, aby společně pracovaly na zlepšování kvality pracovních míst a vytváření příznivého prostředí. Je nezbytné, abychom o těchto tématech mluvili a věnovali jim pozornost, protože lidský kapitál je základem každé ekonomiky. V dnešním rychle se měnícím světě je zásadní, aby naši lidé měli přístup k co nejlepším vzdělávacím a profesním příležitostem. Jen tak můžeme zajistit, aby Česko nadále prosperovalo a zůstalo atraktivním místem pro investice,“ uvedl Jan Michal, generální ředitel agentury CzechInvest.

„Úspěch Česka při získávání zahraničních investic v posledních desetiletích významně přispěl k hospodářskému rozvoji a růstu produktivity. Zpráva OECD přináší komplexní analýzu a praktická doporučení, jak na tento úspěch navázat a zajistit, aby přínosy zahraničních investic využívaly místní malé a střední podniky k podpoře inovací a udržitelného růstu,“ uvedla Ana Novik, vedoucí Divize investic OECD.

Zástupci OECD uvedli první panel s názvem Unlocking Czech Innovative Potential představením závěrů ze své studie, která shrnuje vazby mezi přímými zahraničními investicemi a malými a středními podniky. OECD popisuje současný stav, kdy od 90. let 20. století zaznamenává Česko silný hospodářský růst, který těží ze své strategické polohy, silné průmyslové základny a konkurenceschopných nákladů práce. To napomáhá jeho přibližování k průměrným příjmům v OECD a EU. Zpráva obsahuje také doporučení ke zlepšení v rámci některých oblastí. Mezi ně patří například potřeba zlepšení institucionální spolupráce k lepšímu propojení mezi zahraničními investicemi a místními malými a středními podniky s cílem zvýšit inovace a produktivitu. Dále pak zlepšit možnost podnikům zapojit se do činností s vyšší přidanou hodnotou jako dodavatelé a partneři zahraničních nadnárodních podniků.

„Malé a střední podniky jsou klíčové pro inovační a růstový potenciál české ekonomiky a pro přilákání kvalitních přímých zahraničních investic do země. Přesto se české malé a střední podniky potýkají s problémy při rozšiřování a integraci činností s vysokou přidanou hodnotou, přičemž jejich produktivita práce zaostává za průměrem EU. Akční doporučení uvedená v nové zprávě OECD mohou českým malým a středním podnikům pomoci zvýšit jejich schopnosti, aby se staly úspěšnými dodavateli a partnery zahraničních nadnárodních společností,“ uvedla Lucia Cusmano, zástupkyně vedoucí Divize pro malé a střední podniky a podnikání OECD.

Součástí akce byl i panel s názvem „Talent, the Key“, který zdůraznil, co se Česko může naučit od zahraničních partnerů a jak může lépe prezentovat příležitosti pro ty, kteří by chtěli rozvíjet svůj talent v některé z českých firem. Diskuse se také zaměřila na STEM vzdělávání a motivaci středoškolských studentů k výběru technických oborů pro jejich další studium a kariéru. Této diskuze se zúčastnila například i Shalini Sharma z Business Finland, která představila platformu Work in Finland zaměřenou na lákání a udržení talentů. Na to navázali zástupci CzechInvestu a představili zcela nové webové stránky s názvem Work in Czechia, které mají právě za cíl lákat do Česka nové talenty.

www.czechinvest.org

 

Zdroj: CzechInvest

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.