„Zacíleno na Evropu“ – nová zpráva společnosti Strider podrobně popisuje, jak Čína systematicky získává a využívá talentované pracovníky a duševní vlastnictví předních evropských společností pro výrobu polovodičů ke zvyšování domácího potenciálu

Salt Lake City 20. července 2023 (PROTEXT/PRNewswire) – V uplynulých dvou desetiletích vybudovalo oddělení Jednotné fronty Komunistické strany Číny po celé Evropě provozy, jejichž cílem bylo získat tisíce pracovníků předních společností pro výrobu polovodičů a technologických společností pro firmy se sídlem v ČLR se záměrem dalšího rozvoje výroby integrovaných obvodů v Číně

Společnost Strider Technologies, Inc. dnes zveřejnila novou zprávu, která podrobně popisuje nábor předních vědců, technologů a vedoucích pracovníků evropských společností zástupci Čínské lidové republiky (ČLR) za účelem vývoje pokročilých polovodičů na domácím trhu v Číně. Tyto aktivity jsou součástí strategické iniciativy ČLR, jejímž cílem je modernizovat armádu a stát se světovým technologickým lídrem.

„ČLR vytrvale a systematicky usiluje o získání pokročilých technologií i know-how, které potřebuje k naplnění svých vojenských i ekonomických ambicí,“ konstatoval Greg Levesque, generální ředitel a spoluzakladatel společnosti Strider. „Naše údaje ukazují, že evropské technologické společnosti, zejména firmy zaměřené na výrobu polovodičů, jsou a budou i nadále hlavním dějištěm geopolitického boje o duševní vlastnictví a talentované pracovníky. Evropské vlády a společnosti pro výrobu polovodičů se s touto výzvou vyrovnávají, ale je třeba vynaložit více úsilí na ochranu jejich talentovaných pracovníků i jejich průmyslové konkurenceschopnosti v souvislosti s opětovným nástupem konkurence ze strany významných aktérů v této oblasti.“

Zpráva společnosti Strider zdůrazňuje úlohu United Front Work Department při vyhledávání a náboru talentovaných pracovníků po celém světě za účelem prosazování čínských průmyslových strategií. Toto úsilí je označované jako strategie talentové velmoci ČLR (Talent Superpower Strategy). Ústřední roli při zaměření United Front na evropské polovodičové technologie a talentované pracovníky přitom sehrávají dvě organizace: Federace čínských profesních sdružení v Evropě (FCPAE) a jedna z jejích dceřiných organizací, Evropské fórum čínských odborníků v oblasti mikroelektroniky (IC-Forum).

Globální zpravodajský tým společnosti Strider odhalil systematické úsilí skupiny United Front zaměřené prostřednictvím FCPAE a IC-Forum na evropský technologický průmysl, která vycházela ze tří základních metod:

1) Mezinárodní nábor talentovaných pracovníků

• Údaje společnosti Strider o globálním pohybu talentovaných pracovníků ukazují, že za posledních 20 let opustilo špičkové evropské technologické společnosti, včetně předních firem v oblasti vývoje polovodičů, více než 30.000 pracovníků, kteří následně přešli do společností se sídlem v ČLR.

• Aktéři hospodářské politiky ČLR využívají vládou podporované talentové programy, zahraniční sdružení absolventů a průmyslové akce, aby podpořili touhu zahraničních odborníků přesunout se do Číny.

• Ukázkovým příkladem tohoto programu pro nábor talentů je právě IC-Forum. Během svého vrcholu mělo IC-Forum téměř 200 členů. V roce 2019 se do ČLR vrátilo již 101 členů, z nichž více než 15 % bylo zařazeno do programu Tisíce talentů (Thousand Talents Program, TTP), jedné z elitních iniciativ ČLR pro nábor talentovaných pracovníků.

2) Rozšíření mezinárodní výzkumné spolupráce

• Z údajů společnosti Strider o globálních publikacích vyplývá, že za posledních 20 let došlo k více než třem tisícům případů spolupráce mezi předními evropskými společnostmi pro výrobu polovodičů a organizacemi v ČLR včetně těch, které jsou napojeny na vládu a armádu ČLR.

• Mezinárodní spolupráce umožňuje vládním organizacím ČLR budovat vztahy se zahraničními odborníky a usnadnit jim cesty do Číny za účelem technických výměn a náboru do programů pro talentované pracovníky.

3) Akvizice předních globálních společností

• Vláda ČLR rovněž financuje akvizice předních světových technologických společností. Údaje společnosti Strider o globálních investicích ukazují, že za posledních 20 let investovaly ve více než 200 případech organizace z ČLR, a to včetně několika státních podniků, do evropských společností pro výrobu polovodičů.

Celou zprávu si můžete přečíst na adrese
https://www.striderintel.com/resources/europe-in-the-crosshairs/
.

O společnosti Strider

Společnost Strider mění způsob, jakým společnosti, vládní agentury, univerzity a výzkumné instituce zabezpečují své duševní vlastnictví a technologie, a jakým si v nové éře globální strategické soutěže konkurují. Naše průkopnické technologie a strategická zpravodajská řešení umožňují klientům proaktivně identifikovat, spravovat a reagovat na vládami sponzorované krádeže duševního vlastnictví a zranitelné součásti dodavatelského řetězce. Společnost Strider působí v Salt Lake City, Washingtonu, D.C. a v Londýně.

Kontakt pro média: Dan Palumbo, Dan@vrge.us, +13018752356

PROTEXT