Zachraňuje lidské životy, chrání majetek, zajišťuje řízení v mimořádných situacích. Krizový informační a svolávací systém od O2 pomáhá v Česku už deset let

Praha 29. ledna 2024 (PROTEXT) – Nemocnice, městské samosprávy, dopravní podniky, energetické společnosti – jen malý výčet oblastí, kde Krizový informační a svolávací systém od O2 pomáhá. Varuje před nebezpečím, pomáhá záchranářům rychle se dostat k lidem v ohrožení života nebo třeba okamžitě svolá krizový tým. Od svého vzniku v roce 2014 pomohl při řešení přibližně 90 000 incidentů a krizových situací. Události posledních týdnů navíc ukazují, jak potřebné je, aby firmy i státní správa na krizové řízení myslely a využívaly k ochraně majetku i lidí všechny dostupné nástroje.

„Toto je krizové hlášení, v budově se nachází nebezpečná osoba. Prosím, urychleně opusťte budovu hlavním východem.“ I tak může vypadat zpráva, kterou Krizový informační a svolávací systém neboli O2 KISS rozesílá v případě ohrožení. Ve stejný moment probíhá automatický telefonát se stejným obsahem, klidně současně v několika jazycích, rozesílá se e-mail a do messengerů putují varovné zprávy. V jednu chvíli oslovuje O2 KISS ohrožené a zainteresované osoby až 8 různými komunikačními kanály. Zpráva jde zároveň na bezpečnostní a záchranné složky a v případě potřeby posílá informaci i lidem v blízkém okolí.

Operátor O2 tak už 10 let pomáhá státní správě, nemocnicím, soukromým firmám i dalším subjektům. Je jednoduchý, variabilní, mimořádně efektivní a spolehlivý. „O2 KISS dokáže pomoci v případě ohrožení střelcem nebo násilníkem, svolává krizové štáby, pomáhá při vyhlašování a řízení traumaplánů, při nehodách nebo jiných mimořádných situacích. Právě v takových chvílích je rychlost a spolehlivost komunikace rozhodující a každá sekunda se počítá. Díky předem stanovených a scénářů oslovuje a v jeden moment informuje desítky i stovky lidí najednou a pomáhá tak řídit a zvládat mimořádné situace centralizovaně,“ popisuje obchodní ředitel Tomáš Linhart.

Díky tomu, že je vystavěný přímo na páteřní síti O2, je doba odezvy v případě spuštění scénáře minimální. To komunikaci dělá nejen rychlou, ale především maximálně bezpečnou a dostupnou.

Za dobu svého fungování pomohl Krizový informační a svolávací systém od O2 zákazníkům už více než 90 000krát, celkem rozeslal více než 6 250 000 SMS a provedl 575 000 volání. „V tuto chvíli máme desítky klientů, kterým tento systém pomáhá řešit náročné a mnohdy i velmi vypjaté situace. Jen v loňském roce jsme zaznamenali spuštění scénářů celkem v 18 000 případech. O2 KISS je ucelený systém, který si každý zákazník může přizpůsobit svým potřebám. Jeho součástí je nejen platforma pro okamžité rozesílání informací, ale připojena do něj mohou být i externí zařízení jako nejrůznější čidla nebo senzory,“ říká Tomáš Linhart.

Už od roku 2018 aktivně využívají tento systém například ve Fakultní nemocnici Plzeň, kde s jeho pomocí svolávají odborné zdravotnické týmy, krizové štáby, bezpečnostní týmy a důležitou roli hraje také při oslovování definovaných skupin zaměstnanců i dalších externích subjektů. „Tento systém pomohl za šest let, co ho využíváme, už mnoha pacientům a pomohl efektivně a okamžitě řešit desítky krizových a mimořádných situací. Jeho nespornou výhodou je, že je uživatelsky velmi jednoduchý, dá se spustit prakticky odkudkoli a hlavně – lze jednoduše přizpůsobit na nejrůznější potřeby a situace, které se i u nás v čase mění a vyvíjejí. Systém nám vytváří podmínky jak pro řešení standardních provozních situací, tak podmínky pro adekvátní reakci na mimořádné události a krizové situace. Díky tomu jsme schopni se ještě lépe postarat o naše pacienty, návštěvníky a zaměstnance,“ doplňuje vedoucí oddělení krizového managementu FN Plzeň Ing. Miloslav Beneš.

Zájem o Krizový informační a svolávací systém se v posledních týdnech, i vzhledem k událostem, které otevřely debatu o ochraně měkkých cílů a včasném varování ohrožených lidí, zvýšil. Operátor O2 chce tento osvědčený systém proto nabídnout i státu a jeho organizacím jako systémové řešení pro případ ohrožení veřejnosti a pomoci tak řešit nenadálé a krizové situace centralizovaně, efektivně, a především co nejrychleji.