Xella si jako součást ambiciózního plánu udržitelnosti stanovuje vědecky podložené cíle

Duisburg (Německo) 27. března 2024 (PROTEXT/ots) – Komplexní opatření k přizpůsobení se makroekonomickému prostředí

Xella Group, přední evropský poskytovatel udržitelných, efektivních a cenově dostupných řešení hrubé stavby, dosáhla v předchozím roce významného pokroku ve svých iniciativách udržitelnosti, a je na dobré cestě k dosažení svých cílů udržitelnosti pro rok 2030. Jako hlavní milník v roce 2023 bylo snížit emise oxidu uhličitého v rozsahu 1, 2 a 3¹, což je schváleno také iniciativou Science Based Targets Initiative (SBTi).

Cílem společnosti je do konce desetiletí² snížit své tržní³ emise CO2 v rozsahu 1 a 2 o 42 procent. Kromě toho se emise rozsahu 3 (představující 85 procent globálních emisí CO2) z nakupovaného zboží a služeb do roku 2030 sníží o 25 procent. Prvního cíle bude dosaženo prostřednictvím stále se zvyšující energetické účinnosti výroby, zvyšováním využití obnovitelných energií a postupným vyřazováním uhlí v závodech. Druhého cíle bude dosaženo prohloubením partnerství s klíčovými dodavateli Xella, optimalizací receptur a rozvojem cirkularity materiálů Xella.

Kromě toho se skupina Xella zavázala k cíli nevyhazovat žádné přebytky z výroby na skládky, s cílem zastavit skládkování jakýchkoli zbytků pórobetonu nebo vápenopískových do roku 2030. Pro další rozvoj recyklovatelnosti svých produktů optimalizuje Xella hodnotový řetězec pro příjem druhotných materiálů z recyklace a vyvíjí nové produkty na bázi drceného a mletého hrubého pórobetonového materiálu a lehčích materiálů s podporou vlastního výzkumného a vývojového zařízení Xella Technologie – und Forschungsgesellschaft mbH (T&F).

Investice do bezpečnosti a dodržování předpisů

Společnost Xella se také zlepšila ve svých sociálních cílech, zejména pokud jde o bezpečnost svých zaměstnanců. V minulém roce se nehodovost snížila o 36 procent. Kromě toho společnost Xella najala Radmilu Petrovic, aby se připojila k výkonnému výboru jako Chief Legal and Compliance Officer, aby dále ukotvila řízení a dodržování předpisů v nejvyšších řadách společnosti.

Christophe Clemente, CEO Xella Group, říká: „Stavební průmysl je klíčem k dosažení klimatických cílů v Evropě. Ve společnosti Xella jsme dosáhli významného pokroku v řízení energetické účinnosti a účinnosti zdrojů a neúnavně pracujeme na zlepšování principů cirkulace v průběhu životního cyklu našich udržitelných produktů.“

Cécile Fagesová, Chief Sustainability and Communications Officer ve skupině Xella, říká: „Ve společnosti Xella víme, že máme velkou odpovědnost za společnost a životní prostředí. Jsem proto obzvláště hrdá na to, že cesta dekarbonizace společnosti Xella pro rok 2030 byla schválena iniciativou Science Based Targets Initiative. To pomůže společnosti Xella dosáhnout jejích obchodních cílů poskytováním stavebních materiálů s nízkým obsahem CO2.“

Úsilí společnosti Xella o udržitelnost ocenili také externí experti ESG. V červenci 2023 byla společnost oceněna jako lídr ve svém oboru nezávislou ratingovou agenturou ESG Sustainalytics. Se skóre 17,5 a nízkým rizikovým profilem se Xella umístila na druhém místě mezi 142 společnostmi z celého světa, zabývajícími se výrobou stavebních materiálů.

Úspěšná adaptace na makroekonomické podmínky

Rok 2023 byl náročným rokem pro trh nové rezidenční výstavby v Evropě, který jako celek zaznamenal bezprecedentní propady o třetinu. Skupina vytvořila celkové příjmy ve výši více než jedné miliardy EUR (ve srovnání s 1,4 miliardami EUR v předchozím roce). Normalizovaná EBITDA činila přibližně 205 milionů EUR (ve srovnání s 291 miliony EUR v roce 2022).

Během uplynulého roku zahájila skupina Xella řadu iniciativ zaměřených na zlepšení své výrobní sítě, snížení fixních nákladů a úspěšné přizpůsobení se náročné makroekonomické situaci, přičemž stále dodržuje svůj ambiciózní plán udržitelnosti. S těmito iniciativami a očekáváním oživení trhu je skupina Xella přesvědčena, že ve střednědobém horizontu poroste nad předkrizovou úroveň.

– Obrázek je k dispozici na AP –

Další informace jsou také k dispozici na webových stránkách skupiny Xella: https://www.xella.com/en_US/sustainability-report-2023

Kontakt

International GmbH

Cécile Fages

Chief Sustainability and Communications Officer

Düsseldorfer Landstraße 395 47259

Duisburg, Germany

Mobile: +49 (0)160 99055743

E-Mail: cecile.fages@xella.com

__________________________________________________________________________________

[¹] Emise rozsahu 3 zahrnují emise, které neprodukuje sama společnost a nejsou výsledkem činností z aktiv, která vlastní nebo kontroluje, ale emisí, za které je nepřímo zodpovědná, a to na vyšších i nižších úrovních hodnotového řetězce.

[²] Ve srovnání s rokem 2021

[³] Tržní metoda pro emise CO2 z rozsahu 2 odráží emise z elektřiny, které si společnosti záměrně vybraly.