Využijme sílu technologií pro ekologičtější a digitální Evropu

Paříž 20. října 2022 (PROTEXT/PRNewswire) – V Paříži dnes začala třetí zastávka globálního turné HUAWEI CONNECT 2022. Letošního ročníku s podtitulem „Unleash Digital“ se účastní tisíce lídrů, odborníků a partnerů v oboru informačních a komunikačních technologií a ekologického rozvoje z celého světa, aby zde společně zkoumali, jak mohou všechny zúčastněné strany efektivněji využít digitální produktivitu, podpořit ekologickou a digitální transformaci Evropy a budovat silnější digitální ekosystémy.

Digitální a ekologickou transformaci Evropy podpoří digitální technologie

Na úvod akce vystoupil Ken Hu, předseda představenstva společnosti Huawei, s přednáškou nastiňující tři způsoby, jak může ICT ekosystém pomoci překonat obvyklé překážky při digitální transformaci:

• Posílit digitální infrastrukturu – včetně robustnějšího připojení a silnějších, diverzifikovaných výpočetních zdrojů.

• Pomoci společnostem postoupit od prostého přijetí cloudu k jeho maximálnímu využití se zaměřením na pokročilé technologické služby, které pomáhají uskutečnit vývojové skoky.

• Budovat místní digitální ekosystémy, včetně rozvíjení partnerů, posilování fondu digitálních talentů a poskytování větší podpory malým a středním podnikům.

Tyto tři směry podpory digitální transformace jsou v úzkém souladu s evropským programem digitální dekády. „Společnost Huawei bude se svými evropskými partnery i nadále úzce spolupracovat na podpoře strategie digitální a ekologické transformace v regionu,“ řekl Hu. „Jsme odhodláni podporovat hospodářské oživení Evropy i prosperitu jejího průmyslu a přispívat k udržitelnému rozvoji.“

Na akci vystoupila také významná skupina zástupců průmyslu a státní správy, která se podělila o klíčové kroky svých organizací na podporu digitální a ekologické transformace Evropy i osvědčené postupy a myšlenky spojené s touto cestou. Patří k nim například poslanec Evropského parlamentu Frans Bogovič, předseda digitální komise CPME Alain Assouline, prezident společnosti Global Solar José Donoso, viceprezident společnosti Vivendi pro web 3.0 Fabien Aufrechter, výkonný ředitel španělské společnosti AOTEC Gonzalo Elguezabal Ayala a Victor Marçais, senior partner ve společnosti Roland Berger.

„V Evropě a pro Evropu“: Podpora místního průmyslu a pěstování digitálních talentů

Klíčovými faktory digitální transformace Evropy jsou digitální kapacity a rozvoj ekosystému. „Usilovně pracujeme na budování robustní, bezpečné a odolné ICT infrastruktury, která pomůže evropskému průmyslu přejít na digitální technologie,“ uvedl Hu. „Na podporu probíhajících inovací jsme ve městech, jako je Mnichov a Paříž, vybudovali také řadu inovačních a experimentálních center a OpenLabů. Společně tak můžeme vytvářet cílenější řešení pro evropská průmyslová odvětví a pomáhat urychlovat proces digitální transformace.“

Společnost Huawei také spolupracuje se svými místními partnery na kultivaci digitálních talentů v regionu. V Evropě za tímto účelem otevřela síť akademií ICT, které slouží ke zvyšování kvalifikace studentů i odborníků. Od roku 2011 tak poskytla společnost Huawei vzdělání v oblasti ICT více než 4000 osob ve dvanácti evropských zemích včetně Spojeného království, Francie a Německa.

„Bity řídí watty“: Budování zelenější Evropy pomocí digitálních technologií

„V oblasti ekologie kombinujeme digitální technologie s výkonovou elektronikou, abychom našim zákazníkům ze všech průmyslových odvětví pomohli snížit uhlíkovou stopu a dosáhnout cílů evropské Zelené dohody. „ Od roku 2021 pomohla společnost Huawei svým zákazníkům a partnerům vyrobit v Evropě více než 84 miliard kilowattů čisté energie a snížit tak emise CO2 o téměř 24 milionů tun.

Na závěr Hu znovu připomněl závazek společnosti spolupracovat se svými zákazníky a partnery na budování zelenější, digitální budoucnosti: „Jsme tu, v Evropě a pro Evropu – od udržitelného rozvoje až k budování ekosystému.“

KONTAKT: Ruoshan Cheng, chengruoshan@huawei.com