Vytížený tah z Plzně na Karlovy Vary prochází opravami

Karlovy Vary 12. června 2023 (PROTEXT) – Vytížená silnice I/20 z Karlových Varů do Plzně. Hned za krajskou metropolí čekají na řidiče první semafory a zdržení. U opravy mostů u obce Kfely, ze které vloni utekla dodavatelská firma a nechala mosty rozdělané. Tato uzavírka je tady už více než jeden rok. K tomu ale přibyly dvě nové.

Jiří Baloun, ŘSD Karlovarského kraje: „Za opravou mostů nám navazují další dvě opravy povrchu komunikace. První je Krásný jez Vodná, kdy se jedná zhruba o čtyři kilometry opravy silnice. V současné chvíli do konce týdne tam frézujeme a příští týden by se mělo začít balit ložná vrstva.“

Jiří Baloun, ŘSD Karlovarského kraje: „O dva kilometry dál máme stavbu Bečov Vodná, kdy už máme zabaleno v obrusné vrstvě, to znamená dneska už tam budou pouze dokončovací práce, práce na odvodnění a propustích a instalace vodorovného dopravního značení.“

Richard Topinka, znalec v oboru silniční dopravy: „Skrz Bečov projíždí velké množství těžkých nákladních vozidel, kamionů. Tyhle vozidla poškozují tu silnici a ta silnice dlouhodobě bude nutná opravit. Navíc pod tou silnicí vedou inženýrské sítě a v tomhle místě je ta silnice zranitelná.“

Jiří Baloun, ŘSD Karlovarského kraje: „Ten první úsek, který je blíž k Bečovu, už máme zabalený a ten druhý se teď frézuje a balit se teprve bude. Obě ty stavby mají podobný termín dokončení 12 až 13 týdnů. Obě stavby jsme zkoordinovali tak, aby mohly běžet současně a měly by být zhruba současně dokončeny.“

Richard Topinka, znalec v oboru silniční dopravy: „Oprava byla nezbytně nutná. Bohužel, řidiči s ní musí počítat a musí tolerovat v tom daném okamžiku tu opravu. Protože ta oprava prakticky zkvalitní ten jízdní povrch a doprava v tom místě by se měla do budoucna ztišit, protože ten povrch té komunikace už bude dělaný z modernějších materiálů. To znamená, měla by klesnout i hlučnost.“

Jiří Baloun, ŘSD Karlovarského kraje: „Obě ty stavby vyjdou v součtu na 56 milionů, cca 56 milionů korun bez DPH.“