Výstupní ulice v Ústí nad Labem prochází rekonstrukcí, práce jsou v plném proudu, dejte pozor na místě

Ústí nad Labem 20. listopadu 2023 (PROTEXT) – První etapa rekonstrukce Výstupní ulice byla zahájena 3. října. Realizace probíhá v úseku od Křižovatky s ulicí Neštěmická po okružní křižovatku s ulicemi Šrámkova a Na Návsi. V průběhu této etapy je úsek uzavřen pro dopravu ze směru od Krásného Března do Dobětic vyjma vozidel městské hromadné dopravy a integrovaných záchranných složek. Doprava pro osobní dopravu bude zachována pouze ve směru od Dobětic do Krásného Března.

Petr Nedvědický (ANO), primátor města Ústí nad Labem: „Ulice výstupní nebyla opravována prakticky 40 let. Z toho vidíme, že střední opravy se konají na téhle komunikacích přibližně po 10 letech. To znamená, že vlastně jsme měli dluh 30 let neopravované komunikace. Občané Ústí nad Labem, kteří každodenně projíždějí touto komunikací, tak opravdu trpěli. Docházelo i ke znehodnocení vozidel. No a nastala nutnost provést generální opravu celé této komunikace v délce přibližně 2,1 km.“

Opravy jsou nyní v plném proudu a nás zajímalo co mohou řidiči po opravách čekat.

Petr Nedvědický (ANO), primátor města Ústí nad Labem: „Tak zcela určitě mohou čekat nové povrchy, mohou čekat nové zpevněné plochy, které by měly sloužit jednak pro pěší, tak i pro cyklisty mohou čekat nové trakční vedení v části této komunikace, protože budeme moct nasadit naše parciální trolejbusy na trať, která projíždí touto komunikací, zároveň nové zastávky, nové přechody a nové místa pro přecházení.“

Michal Jurman, tiskový mluvčí MI Roads: „Tak harmonogram akce je na 27 týdnů v realizace s výjimkou tedy zimní přestávky, která začíná od 1. 12. do konce března příštího roku. Ta zakázka je rozdělena celkem na 3 etapy. Výstavby 1. Etapy, ta je v realizaci tedy již od 3. 10. do konce listopadu, kdy se realizují chodníky, cyklotrasa a nové veřejné osvětlení. V těch tedy v těch úvodních 400 metrech toho úseku. Druhá etapa začne po zmíněné zimní přestávce a bude obnášet přeložky inženýrských sítí. To vše tedy ve staničení 1,8 až 2,1 km. Zároveň se bude realizovat na zbylé části stavby také veřejné osvětlení, chodníky, obrubníky a uliční vpusti. Ta druhá etapa potom bude probíhat v termínu od začátku dubna do konce května a uzavřeme to 3. etapou. Ta bude zhruba ve stejném duchu, půjde tedy pouze o druhou polovinu vozovky, chodníků a veřejného osvětlení s tím, že ještě tedy v srpnu roku 2024 pak bude probíhat pokládka asfaltových vrstev a práce na chodnících.“

Investorem stavby je město Ústí nad Labem. Cena stavby překročila 80 milionů včetně DPH.