Výstava unikátních slabikářů v Kulturním domě Všenory

Všenory 22. června 2023 (PROTEXT) – Obec Všenory připravila mimořádnou výstavu slabikářů ze sbírky významného pedagoga Josefa Kubálka, na kterou srdečně zve. Přes 2000 slabikářů sbíral 60 let. Vytvořil největší sbírku slabikářů na světě, a to i díky své široké korespondenci a kontaktům v zahraničí.

Na výstavě bude možné vidět slabikáře z různých zemí i některé historické učební pomůcky. Nejstarší exemplář je z roku 1777.

Sbírka je součástí osobní knihovny profesora Josefa Kubálka, která je nyní v depozitáři Knihovny Muzea literatury – Památníku národního písemnictví spolu s korespondencí, jež je uložena v depozitáři Literárního archivu Muzea literatury. Ve všenorské vile profesora Josefa Kubálka zabírala sbírka slabikářů celou místnost. Když v šedesátých letech vážně onemocněl, hledal pro ni důstojné a bezpečné umístění v některé ze státních institucí. Slabikáře se po mnoha letech na čas vrátily do Všenor.

Součástí výstavy bude i odborný seminář „Slabikář v našem životě a pedagog Josef Kubálek“, který se uskuteční ve středu 28. 6. 2023 od 14 hodin.

Ve výstavním sále je i čítárna slabikářů z fondu Všenorské knihovny, kde je možné si některé slabikáře prolistovat.

Vstupné: dospělí 50 Kč, děti 30 Kč. Školy a dětské skupiny mají vstup zdarma. Otevírací doba středa až neděle od 12h do 18h.

Pro skupiny a školní třídy je možné dohodnout i jiný termín na knihovna@vsenory.cz, tel.: 607 263 700.

Výstava bude probíhat do 9. 7. 2023 v Muzeu Všenory, v Kulturním domě Všenory, Květoslava Mašity 294, Všenory.

Za spolupráci a zapůjčení exponátů děkujeme Muzeu literatury – Památníku národního písemnictví a Národnímu pedagogickému muzeu J. A. Komenského.

Profesor Josef Kubálek

Josef Kubálek (1876-1968) byl odpůrcem tzv. globální výuky čtení, která se koncem 19. a začátkem 20. století rozšířila v USA a v Rusku. Tím se dostal do sporu s jejími zastánci. Snažil se najít nejlepší metodu, jak dítě naučit číst, což byla podle něho slabiková metoda, kterou vědecky zdůvodňoval a bojoval za ni.

Byl významným českým pedagogem a autorem mnoha učebnic a odborných teoretických prací.

Jeho oborem byla pedagogika a didaktika elementární třídy, kde se především zaměřil na metodiku počátečního čtení, jejíž se stal ve své době mimořádným znalcem. Díky své odbornosti získal místo profesora státního mužského učitelského ústavu v Praze.

Prof. Kubálek po sobě zanechal nesmírně rozsáhlé dílo knižní i rukopisné, které je dnes uloženo v Památníku národního písemnictví a v Pedagogickém muzeu J. A. Komenského v Praze. Je autorem slabikářů a početnic „U nás“, které ve dvacátých a třicátých letech vyšly v mnoha vydáních. Pro učitele zpracoval řadu učebnic a příruček, které používaly učitelské ústavy v celém Československu.

Ve spoluautorství vydal roku 1929 průkopnickou práci „Naše slabikáře“, ke které se dlouhé roky připravoval mj. i tím, že shromáždil zcela ojedinělou sbírku 2 000 slabikářů z celého světa. Vyvrcholením jeho odborné práce je spoluautorství na „Pedagogické encyklopedii“ z let 1938–1940, díla dodnes ceněného. Josef Kubálek byl i uznávaným překladatelem z němčiny, když již roku 1911 seznámil českého čtenáře s Layouvou „Experimentální pedagogikou“ či roku 1923 s Wundtovým „Úvodem do psychologie“.

Kulturní dům Všenory

Byl po citlivé rekonstrukci znovu otevřen v létě 2022 a stal se významným místem konání regionálních společenských a kulturních akcí. Jeho součástí je Muzeum Všenory se stálou expozicí věnovanou obci Všenory a expozicí „Marina Cvetajevová světoznámá ruská básnířka“. V budově jsou též Všenorská knihovna s infocentrem a Literární kavárnou.

www.kdvsenory.cz

Další informace o výstavě:

e-mail: knihovna@vsenory.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.