Výsledky společnosti ExaGrid za rok 2023 – rekordní rok pro společnost

Marlborough (Massachusetts) 9. ledna 2024 (PROTEXT/BusinessWire) – Společnost ExaGrid vykázala ve 4. čtvrtletí 2023 rekordní počet objednávek a tržeb a 12 po sobě jdoucích čtvrtletí s kladným ziskem, EBITDA a volným peněžním tokem.

Společnost ExaGrid ®, jediné řešení vrstveného zálohovacího úložiště v tomto odvětví, dnes oznámila, že ve čtvrtém čtvrtletí končícím dne 31. prosince 2023 dosáhla rekordních objednávek a tržeb a celkově rekordního roku 2023.

Tato tisková zpráva obsahuje multimediální prvky. Celou zprávu najdete zde: https://www.businesswire.com/news/home/20240108227204/cs/

Tržby společnosti ExaGrid vzrostly oproti předchozímu čtvrtletí i stejnému čtvrtletí před rokem. V roce 2023 dosáhla společnost ExaGrid více než 20% růstu a zároveň si posledních 12 po sobě jdoucích čtvrtletí udržovala kladný hospodářský výsledek, EBITDA a volný peněžní tok.

Společnost ExaGrid ve 4. čtvrtletí 2023 uzavřela 173 smluv s novými zákazníky, z toho 59 šestimístných a 3 sedmimístné smlouvy s novými zákazníky. Společnost ExaGrid má více než 4100 aktivních zákazníků z vyšších středních až velkých podniků, kteří k ochraně svých dat využívají vrstvené zálohovací úložiště ExaGrid, přičemž v tomto čtvrtletí přibylo mnoho zákazníků ze seznamu Fortune 1000. Růst společnosti ExaGrid se zrychluje a společnost nabírá nové zaměstnance ve všech oblastech podnikání po celém světě.

„Společnost ExaGrid pokračuje v rozšiřování svého působení a nyní má prodejní týmy ve více než 30 zemích světa s instalacemi u zákazníků ve více než 80 zemích. Mimo Spojené státy rychle roste naše obchodní činnost v Kanadě, Latinské Americe, Evropě, na Blízkém východě, v Africe a v Asii a Tichomoří. V současné době realizujeme 48 % našich obchodů mimo Spojené státy,“ řekl Bill Andrews, prezident a generální ředitel společnosti ExaGrid.

„Společnost ExaGrid si před lety uvědomila, že žádný dodavatel nevytváří úložiště, které by optimalizovalo zálohování, protože všichni prodávali produkty primárního úložiště jako cíle zálohování nebo prodávali zařízení pro inline deduplikaci, která jsou pro zálohování a obnovu pomalá a vedou k nákladným forkliftovým aktualizacím. Zálohovací úložiště má jedinečné nároky kvůli velkým zálohovacím úlohám, nárůstu, syntetickým celkům, rotaci záloh, dlouhodobému uchovávání a mnoha dalším aspektům, které zálohování odlišují od primárního úložiště. Jedinečné vrstvené zálohovací úložiště společnosti ExaGrid bylo vytvořeno speciálně pro zlepšení výkonu zálohování, výkonu obnovy, škálovatelnosti při růstu dat, zabezpečení, obnovy po útocích ransomwaru, obnovy po havárii a ekonomiku zálohování s nízkými počátečními i časovými náklady,“ řekl Andrews. „Primární úložiště není tak rychlé pro velké zálohovací úlohy, obvykle není škálovatelné a pro dlouhodobější uchovávání je velmi drahé a je orientováno na síť, takže je zranitelné vůči bezpečnostním útokům. Zařízení pro inline deduplikaci jsou pro zálohování a obnovu pomalá, nejsou škálovatelná a jsou také orientována na síť, takže jsou zranitelná vůči bezpečnostním útokům.“

„Společnost ExaGrid je hrdá na to, že má vysoce diferencovaný produkt, který prostě funguje, dělá to, co říkáme, že dělá, je správně dimenzován, dobře podporován a prostě dělá svou práci. Tato tvrzení můžeme doložit 95% čistou mírou udržení zákazníků, skóre NPS +81, skutečností, že 92 % našich zákazníků má zapnutou funkci Retention Time-Lock for Ransomware Recovery a 99 % našich zákazníků si sjednalo aktivní roční plán údržby a podpory,“ sdělil Andrews.

Nejdůležitější události 4. čtvrtletí 2023:

• Vysoká míra konkurenčních vítězství přesahující 70 % za čtvrtletí.

• 173 nových zákazníků.

• 59 šestimístných smluv s novými zákazníky a 3 sedmimístné smlouvy s novými zákazníky.

• Více než 4100 zákazníků chrání svá data pomocí vrstveného zálohovacího úložiště ExaGrid.

• Prodejní a podpůrné týmy ve 30 zemích a instalace u zákazníků ve více než 80 zemích.

• Rostoucí celosvětový prodej – 48 % obchodů pochází ze zemí mimo Spojené státy.

• Společnost zůstává v posledních 12 čtvrtletích v kladných číslech v oblasti hotovosti, EBITDA a zisků a ztrát.

• Společnost ExaGrid získala v listopadu na SDC Awards ocenění „Storage Company of the Year“ a „Backup/Archive Innovation of the Year“, které přidala k 5 oceněním v tomto odvětví získaným na začátku roku na Storage Awards a Network Computing Awards – celkem tedy v roce 2023 obdržela 7 odvětvových ocenění.

• Silnější integrace se systémem Commvault: Dříve mohla společnost ExaGrid využívat deduplikovaná data ze systému Commvault a zlepšit deduplikační poměr 3×. Ve čtvrtém čtvrtletí společnost ExaGrid oznámila, že lze zapnout kompresi i deduplikaci Commvault a ExaGrid může data dále deduplikovat.

O společnosti ExaGrid

Společnost ExaGrid poskytuje vrstvené zálohovací úložiště s jedinečnou přistávací zónou („Landing Zone“) s diskovou vyrovnávací pamětí, úložištěm pro dlouhodobé uchovávání a škálovatelnou architekturou. Řešení „Landing Zone“ společnosti ExaGrid umožňuje nejrychlejší zálohy, obnovení a okamžité zotavení virtuálních počítačů. Vrstva úložiště nabízí nejnižší náklady na dlouhodobé uschování. Škálovatelná architektura společnosti ExaGrid zahrnuje plnohodnotná zařízení a zajišťuje zálohovací okno s pevnou délkou při nárůstu dat, přičemž odpadají nákladné forkliftové aktualizace a zastarávání produktu. Společnost ExaGrid nabízí jediný dvouvrstvý přístup k ukládání záloh s nesíťovou vrstvou, zpožděným odstraňováním a neměnnými objekty pro obnovu po útocích ransomwaru.

Společnost ExaGrid disponuje fyzickými prodejními a předprodejními systémovými inženýry v těchto zemích: Argentina, Austrálie, Benelux, Brazílie, Česká republika, Francie, Hongkong, Chile, Indie, Itálie, Izrael, Japonsko, Jihoafrická republika, Jižní Korea, Kanada, Katar, Kolumbie, Mexiko, Německo, Polsko, Portugalsko, Saúdská Arábie, Singapur, Skandinávie, SNS, Spojené arabské emiráty, Spojené království, Spojené státy, Španělsko, Turecko a další regiony.

Navštivte nás na adrese exagrid.com nebo se s námi spojte na LinkedIn . Podívejte se, co říkají naši zákazníci o vlastních zkušenostech se společností ExaGrid, a zjistěte, proč nyní tráví podstatně méně času zálohovacím ukládáním v příbězích o úspěších našich zákazníků. Společnost ExaGrid je na svůj výsledek +81 NPS hrdá!

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Zdrojovou verzi najdete na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240108227204/cs/

Kontakt:

Média: Mary Domenichelli ExaGrid mdomenichelli@exagrid.com

Zdroj: ExaGrid