Vyjádření vlastníka pozemků pod hořícím odvalem Heřmanice

Krnov 10. ledna 2024 (PROTEXT) – Vážené dámy a pánové, jako vlastník pozemků pod hořícím odvalem Heřmanice se touto cestou vyjadřuji k aktuální situaci:

Jako poškozená strana se k trestnímu oznámení, které podal státní podnik DIAMO v souvislosti s nezákonným umístěním odpadů na pozemky státu a společnosti cresco&finance a.s. v prostoru odvalu Heřmanice, nebudeme vyjadřovat z důvodu probíhajícího šetření orgánů činných v trestním řízení.

Na úvod bychom chtěli zdůraznit, že jako vlastník pozemků nacházejících se pod odvalem Heřmanice máme naprosto stejný zájem jako občané, a tím je definitivní odstranění hořícího odvalu, nikoli jeho zavezení kontaminovanými odpady. Neexistuje žádný rozumný ani zákonný důvod proto, aby na pozemky státu i soukromého vlastníka byly umísťovány stovky tisíc tun kontaminovaných stavebních odpadů. Odval Heřmanice měl být dle platného rozhodnutí Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého z roku 2012 rozebrán na druhotné suroviny a termicky aktivní hlušina měla být vymístěna. Dle tohoto rozhodnutí měla být oddělovací stěna vzdušná, jako předěl bránící postupu termické aktivity.

Podle údajů zveřejněných v registru kontaminovaných míst SEKM unikají po desetiletí z hořícího odvalu Heřmanice tisíce tun karcinogenních látek do ovzduší Ostravy. Registr SEKM spravuje Ministerstvo životního prostředí a popsané informace byly před jejich vložením do SEKM verifikovány státním podnikem DIAMO a mimo jiné uvádí:

„Z bilančního výpočtu však vyplývá, že ročně z odvalu unikne cca 286 736 t CO, 40 803 t NOx, 40 736 t NO, 25 415 t SO2, 67 t NO2 a 11 269 t VOC. Vzhledem k tomu, že VOC může obsahovat až 1/5 benzenu, může z odvalu ročně unikat až cca 2 254 t benzenu“. (Benzen je prokázaný lidský karcinogen)

Ostravsko patří k lokalitám s nejhorším ovzduším, život a zdraví občanů Ostravy má stejnou cenu jako každého z nás, činnost státního podniku DIAMO je hrazena z peněz daňových poplatníků a neexistuje žádný spravedlivý důvod, proč by občané Ostravy a jejich děti měli po desetiletí dýchat karcinogenní zplodiny unikající z hořícího odvalu, které zvyšují riziko onkologických onemocnění, a to říkám jako člověk se společenskou odpovědností, který tuto daň musel zaplatit.

 

V Krnově 10.1. 2022

 

Dalibor Tesař

předseda představenstva

cresco&finance a.s.