Vyjádření společnosti Marius Pedersen a.s.

Hradec Králové 4. března 2024 (PROTEXT) – Marius Pedersen je otevřená společnost řídící se etickým kodexem.

Společnost Marius Pedersen a.s. (dále jen MP) byla v posledních dnech součástí několika mediálních výstupů. Tyto informace uvádějí společnost MP v kontextu, který může poškodit její dobré jméno.

Jsme otevřená společnost řídící se skupinovým etickým kodexem a pevnými pravidly chování. Compliance program skupiny je závazný pro všechny zaměstnance a mimo jiné se věnuje důslednému informování zaměstnanců o dodržování zákonů a boji proti korupci a úplatkařství. S velkým důrazem rozvíjíme oblast compliance a všichni zaměstnanci jsou pravidelně informováni a školeni Compliance Officerem pro Českou republiku.

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) šetří případ společnosti Krajská zdravotní (KZ) z Ústeckého kraje a její nákupy zdravotnického materiálu a zdravotní techniky. V souvislosti s tímto vyšetřováním dochází k mediálním spekulacím o zakázce KZ Ústeckého kraje o nakládání s odpadem. Společnost MP obsluhovala KZ již mnoho let předtím, než byly služby v roce 2023 opět tendrovány – MP uspěla v necelých 80 % rozsahu vypsané zakázky v oblasti odpadového hospodářství. Tyto soutěže jsou v současnosti rovněž předmětem probíhajícího šetření. MP poskytuje plnou součinnost orgánům provádějícím šetření.

Společnost MP je dále přesvědčena, že její vnitřní principy a postupy jsou správně a robustně nastaveny, často i nad rámec požadavků platné legislativy.

Průběh šetření budeme pečlivě sledovat a vyžádá-li si to situace, budeme informovat o našem postupu.

Marius Pedersen a.s.

Ing. Miroslav Kvapil

Generální ředitel

 

www.mariuspedersen.cz

 

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.