Vydejte se na cestu k dokonalosti – zvolte si CDUT? Celkem pět studijních programů se umístilo mezi jedním procentem nejlepších v celosvětovém žebříčku ESI

Čcheng-tu (Čína) 29. června 2023 (PROTEXT/PRNewswire) – Dne 31. května 2023 publikoval výzkumný tým dr. Liho Chaa v mezinárodně uznávaném časopise Nature článek „Uncovering the Ediacaran phosphorus cycle“ (Výzkum ediakarského cyklu fosforu), který významně přispěl k prohloubení znalostí lidstva o vývoji podmínek pro vznik života na Zemi a o jeho složité evoluci. Výzkumný tým, který je za tento článek zodpovědný, působí v rámci Státní klíčové laboratoře pro geologický výzkum a průzkum ložisek ropy a zemního plynu na Ústavu sedimentární geologie, a Mezinárodního centra pro výzkum sedimentární geochemie a biogeochemie při CDUT.

Technická univerzita v Čcheng-tu (CDUT) byla založena v roce 1956 a nachází se přímo v samotném centru tohoto města v sousedství výzkumné základny pro chov pand velkých. CDUT provozuje dvě klíčové státní laboratoře: Státní klíčovou laboratoř prevence geologických rizik a ochrany geologického prostředí, a Státní klíčovou laboratoř pro geologický výzkum a průzkum ložisek ropy a zemního plynu.

Vysoce kvalitní a profesionální fakulty CDUT se mohou pochlubit celou řadou slavných přednášejících a elitních výzkumníků. Univerzita zaměstnává celkem 2893 členů fakulty, mezi něž patří 465 profesorů (vědeckých výzkumníků) a 804 docentů (přidružených vědeckých výzkumníků). CDUT je multidisciplinární univerzita s výraznými oborovými výhodami, zaměřená na vědu a techniku. Vyniká zejména v oborech geologie, ropného inženýrství, surovin, jaderných technologií a životního prostředí, které jsou zde na výjimečně vysoké úrovni, jakož i v charakteristických oborech stavebního inženýrství, chemického inženýrství, materiálů, elektroniky, strojírenství, informací a managementu. Zároveň jsou zde koordinovaně rozvíjeny obory jako obchodní administrativa, literatura, právo, cizí jazyky, umění nebo tělesná výchova. CDUT je oprávněna k udělování bakalářských, magisterských i doktorských titulů. Dosud má na svém kontě téměř 300.000 špičkových absolventů, kteří pracují po celém světě.

Mezinárodní vzdělávací programy CDUT, které se těší velké prestiži a velkému zájmu, pokrývají 10 hlavních oborů. Z nich se obory geovědy, inženýrství, vědy o životním prostředí/ekologii a chemie řadí mezi jedno procento celosvětově nejlepších vzdělávacích programů v rámci ESI.

CDUT aktivně podporuje vzdělávání a akademickou internacionalizaci, a provozuje mimo jiné celkem devět bakalářských programů a 29 postgraduálních programů pro zahraniční studenty. Aby zvýšila zájem o výjimečné zahraniční studenty, vytvořila CDUT třístupňový systém stipendií na bázi principu „univerzita-město-provincie“. Zahraniční studenti mají možnost ucházet se o následující stipendia: stipendium provincie S‘-čchuan, stipendium „Sister Cities“ (Sesterská města) Čcheng-tu a stipendium „Belt and Road“ (Nová Hedvábná stezka) Čcheng-tu.

CDUT vítá každého špičkového zahraničního studenta.

Webové stránky: http://www.cdut.edu.cn/en

Systém pro podávání online přihlášek: https://cdut.at0086.cn/student

Kontaktní číslo: 0086-28-84078430

E-mail: oshc@cdut.edu.cn

KONTAKT: Jun Lan, 102527209@qq.com

PROTEXT