Všechno se točí kolem kvality a lidí

Praha 29. března 2023 (PROTEXT) – V rozhovoru s Radovanem Melešem, šéfem slovenského i českého Exact Systems nejen o byznysu v krizích, ale hlavně o lidech, na jejichž fungování firmy stojí.

To, jak kvalitní je vaše služba klientům, závisí ve vaší společnosti na lidech. Kontrolují již zkontrolované komponenty, kde hrozí riziko chybovosti. Kde hledáte chytré lidi?

V dnešní době je velmi problémové najít kvalifikovaný personál k zajištění kontrolních činností a musíme tak lovit i v profesích mimo škálu naší práce. Při náboru zaměstnanců využíváme různé dostupné kanály a metody. Pracujeme s komunikačními prostředky, které jsou jim přirozené. Například v tisku se osvědčily inzeráty, v on-line prostředí můžeme zatraktivnit naši nabídku prostřednictvím fotografií, videí. Nové lidi se snažíme zaujmout i přes naši náborovou platformu, kterou najdou na stránkách firmy a mohou si ji stáhnout i do telefonu. Doba je rychlá a už nestačí mít na dveřích vyvěšené oznámení s nabídkou práce.

Působíte převážně v automobilovém průmyslu, kde je důležitá preciznost a spolehlivost v procesech i v lidech. Jaké základní předpoklady by měl mít uchazeč o zaměstnání, řekněme na pozici kontrolora kvality, u vás?

Bezpochyby smysl pro pořádek, detail, preciznost, odolnost vůči monotónní práci, logické myšlení, barvocit, maximální zodpovědnost za to, co pustí z ruky. Rovněž schopnost zvládat svou práci, která vyžaduje rozvahu v prostředí, kde se očekává rychlost a stoprocentní kvalita.

Ne každý uchazeč o zaměstnání má ideální vzdělání pro pozice, které nabízíte. Je možné například z pekaře „udělat“ špičkového kontrolora kvality v automotivu nebo chemickém průmyslu?

Všechno je možné, pokud se lidé mají chuť vzdělávat a vykročit ze své komfortní zóny. Zmiňoval jsem už na začátku, že se snažíme oslovit široké spektrum uchazečů. Praxe ukázala, že až 90 procent kandidátů nemá zkušenosti s prací v kvalitě nebo pracovali ve zcela jiných odvětvích. Musíme být flexibilní, efektivní a přesní. Když už u nás uchazeč o zaměstnání projde vstupním pohovorem, naši specialisté ho posadí rovnou do lavic Školy kvality. Je to projekt, který vzdělává lidi na různých úrovních řízení a procesů. Forma i obsah školy jsou nastaveny tak, aby to, co potřebujeme od našich zaměstnanců ve službě pro klienta, pochopili na dvě stě procent a rovněž uměli provést prakticky. Pracujeme s lidmi, kteří pocházejí z různého sociálního prostředí, s lidmi rozličných profesí, odlišnými komunikačními schopnostmi, pracovními návyky, různého vzdělání i věku. Musíme být kreativní a odborní zároveň.

Pandemie covidu nás zavřela doma, odkud mnozí mohli vykonávat svou práci. U vašich zaměstnanců to však nebylo možné. Jak jste řešili stav, kdy bylo prvořadé zdraví lidí?

K této situaci jsme se postavili zodpovědně. Snažili jsme se zajistit potřebné ochranné prostředky nezbytné pro ochranu zdraví. Zdravotnická rouška se ze dne na den stala „podpultovým zbožím“ a jejich cena stoupla několikanásobně. Tuto situaci jsme vyřešili flexibilně a efektivně – jednoduše naše kolegyně z administrativy se z hodiny na hodinu dokázaly transformovat z účetních na švadleny a zajistily dostatečně množství roušek pro naše kontrolory.

Mnoho lidí přišlo během pandemie o svou práci – směřoval jejich zájem i k vám?

Ano, máte pravdu, mnoho lidí přišlo o práci hlavně v gastro sektoru. Právě z této oblasti tvořilo až 90 procent uchazečů o práci, o jejichž rekvalifikaci se postarali naši kolegové v rámci Školy kvality.

Zůstali vám „pandemičtí“ zaměstnanci věrní i po odeznění covidu?

Paradoxně ano. Přibližně třetina pracovníků z gastro sektoru zůstala pracovat u nás na kvalitě a do své původní práce se už nevrátila. I přes krizovou situaci, kterou prožívali osobně i profesně, našli u nás jistotu a stabilitu, což bylo pro ně i pro nás, jako firmu, velmi důležité.

Můžete nazvat situace během covidu – z vašeho pohledu a v souvislosti s dopadem na váš byznys – za krizovou? Mnozí rostli …

Začátek pandemie byl pro nás velmi špatný. Během měsíce zůstalo až 75 procent pracovníků doma. Po uplynutí téměř pololetí od začátku pandemie se u nás začala situace radikálně měnit a velmi rychle jsme se vrátili na čísla před pandemií. Začali jsme prudce růst, za což vděčíme velmi dobré flexibilitě, které nás naučilo právě toto „nemocné“ období. Naše společnost narostla tehdy o 30 procent, a stali jsme se tak největšími poskytovateli služeb v segmentu na českém a slovenském trhu.

Top výzvou v automotivu je e-mobilita. Jaké nároky jsou v této souvislosti na zaměstnance kladeny?

V první řadě musíme zůstat flexibilní a efektivní. Plus k tomu se musíme adaptovat na nové výzvy nastavením pracovního prostředí, procesů i lidmi. Všechno je o komunikaci a disciplíně. Pracovní prostředí přizpůsobujeme špičkovým standardům nezbytným pro výkon kontroly, pracovníky školíme na nové systémy spojené s e-mobilitou, nezbytná je zvýšená důslednost na kvalitu nových technologií.

Jednu nepříznivou situaci vystřídala neočekávaně druhá – konflikt na Ukrajině. Jsou Ukrajinci součástí vašeho týmu zaměstnanců?

Ukrajinci jsou již přirozenou součástí týmu našich zaměstnanců. Před válkou byl poměr ukrajinských pracovníků přibližně 80% muži, 20% ženy. Nyní je situace taková, že přibližně 60 % tvoří ženy a 40 % muži.

Na závěr – jaký je dopad konfliktu na Ukrajině na vás jako společnost?

Jsem přesvědčen, že každý, kdo se řídí přirozenými a základními hodnotami, mezi něž bezpochyby svoboda a humánnost patří, v této době cítí nejistotu a velmi dobře si uvědomuje, jak hluboce válka jako taková zasáhla do jejich osobního i pracovního života. Válečný konflikt rozleptává jak emoce, tak i ratio ve všech oblastech žití a nemusíme být přitom jeho přímou součástí. Děláme naši práci nejlépe, jak víme, a jsme hrdí na to, že poskytujeme práci i těm lidem, kteří o ni ve své zemi přišli a jednoduše – potřebují žít obyčejný klidný život. Na druhé straně potřebujeme k tomu, abychom se nezabrzdili jako firma, více cítit podporu státu ve smyslu rychlé a adresné pomoci. Jednoduše flexibilitu a přesnost. Přesně to, co je v našem byznysu klíčové, abychom byli úspěšní a odolní i v krizových časech.