Volba členů do Rady České televize a Rady Českého rozhlasu

Praha 25. března 2024 (PROTEXT) – Výzva předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Předsedkyně Poslanecké sněmovny ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, vyzývá právnické osoby, od jejichž vzniku uplynulo v době podání návrhu alespoň 10 let a které představují kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy, aby od 25. března 2024 do 23. dubna 2024 (včetně) předložily Výboru pro mediální záležitosti Poslanecké sněmovny návrhy kandidátů na volbu 1 člena Rady České televize a na volbu 1 člena Rady Českého rozhlasu

Ing. Markéta Pekarová Adamová, v. r.

předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

 

K návrhům se přikládají doklady uvedené na internetových stránkách www.psp.cz.

Pokyny pro podávání návrhů kandidátů na volbu 1 člena Rady České televize a 1 člena Rady Českého rozhlasu, včetně příloh, které se přikládají k návrhům, naleznete na www.psp.cz. Případné dotazy zodpoví sekretariát Výboru pro mediální záležitosti Poslanecké sněmovny, Sněmovní 1, 118 26 Praha 1, tel. 257 173 562, e-mail: posejpalovap@psp.cz.