Volba členů do Rady České televize a Českého rozhlasu

Praha 3. ledna 2023 (PROTEXT) – Předsedkyně Poslanecké sněmovny ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a § 4 odst. 2 zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů,

v y z ý v á

organizace a sdružení představující kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy, aby od 3. ledna 2023 do 17. ledna 2023 předložily volebnímu výboru Poslanecké sněmovny návrhy kandidátů na volbu 1 člena Rady České televize na uvolněné místo s funkčním obdobím do 27. března 2026 a na volbu 1 člena Rady Českého rozhlasu.

Ing. Markéta Pekarová Adamová, v. r.

předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

K návrhům se přikládají doklady uvedené na internetových stránkách www.psp.cz

Případné dotazy zodpoví sekretariát Volebního výboru Poslanecké sněmovny, Sněmovní 1, 118 26 Praha 1