Volba 1 člena kontrolní rady Grantové agentury České republiky a 1 člena kontrolní rady Technologické agentury České

Praha 1. března 2024 (PROTEXT) – Výzva místopředsedy Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny

Místopředseda Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu poslanec Pavel Klíma ve smyslu ustanovení § 36 odst. 7 zákona č. 130/2002 Sb. a § 36a odst. 8 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů,

vyzývá

právnické osoby zabývající se výzkumem a vývojem, aby ve lhůtě

do 25. března 2024

předložily Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny návrhy na volbu 1 člena kontrolní rady Grantové agentury České republiky a návrhy na volbu 1 člena kontrolní rady Technologické agentury České republiky.

Případné dotazy zodpoví sekretariát Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny, Sněmovní č. 4, 118 26 Praha 1, tel. 257173361, e-mail: vvvkmt@psp.cz.

Pavel Klíma, v. r.

místopředseda

Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

Poslanecké sněmovny