Vláda tlačí na očkování proti covidu, od vakcín ale dává ruce pryč

Praha 25. září 2023 (PROTEXT) – V červnu zveřejnila Česká vakcinologická společnost (ČVS) doporučení k očkování proti onemocnění covid-19. V srpnu přišlo s podobným doporučením i Ministerstvo zdravotnictví. Oba dokumenty se jednoznačně staví na stranu očkování, a to i u dětí, těhotných žen či rizikových skupin pacientů. K autorství textů se ale nikdo nehlásí. Doporučení navíc nečerpají z odborných zdrojů. V informacích pro veřejnost i pro lékaře dokonce existují zásadní rozpory. Ministerstvo zdravotnictví přitom potvrdilo, že za doporučení nenesou MZ ani ČVS žádnou odpovědnost. Za podání vakcíny odpovídá v každém konkrétním případě jen lékař. Upozornili na to zástupci Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků (SMIS) a právního institutu Pro Libertate.

Za rozporuplné informace ponese vždy odpovědnost jen lékař

Zásadním problémem zveřejněných doporučení je, že za jejich kvalitu nikdo neodpovídá. Přesto se jimi lékaři při aplikaci vakcín často řídí. „Už začátkem srpna jsme se ptali členů vedení České vakcinologické společnosti, zda s doporučením souhlasí. Dodnes se k němu nikdo nepřihlásil,“ říká právník a zakladatel právního institutu Pro Libertate Tomáš Nielsen. „Pokud se lékaři budou uvedenými doporučeními řídit, místo toho, aby v případě každého pacienta ověřili kontraindikace, jeho zdravotní stav a způsobilost, ponesou plnou odpovědnost za porušení povinnosti poskytovat zdravotní služby na náležité odborné úrovni, jak jim ukládá ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona o zdravotních službách,“ varuje Nielsen. Doplňuje, že lékaři se nemohou spoléhat na informace uvedené v doporučeních. Vždy musejí hledat původní zdroje, jako je například tzv. souhrn údajů o prostředku zveřejněný na stránkách Evropské lékové agentury. To potvrdili i zástupci Ministerstva zdravotnictví.

„Lékaři ale i pacienti a jejich blízcí si musí být vědomi, že doporučení ČVS ani Ministerstva zdravotnictví neodkazují na žádné původní odborné studie. Jde v podstatě výhradně o politické proklamace institucí jako jsou Evropské centrum pro kontrolu nemocí (ECDC) či Světová zdravotnická organizace (WHO). Mezi zdroji nechybí ani pochybné doporučení České vakcinologické společnosti,“ doplňuje Nielsen.

Zástupci sdružení SMIS a institutu Pro Libertate upozorňují i na řadu rozporů v šířených informacích. Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR například šíří brožuru určenou seniorům pod názvem „Odolnější – očkování posiluje zdraví ve stáří“. V ní se jednoznačně uvádí, že po prodělaném onemocnění lze vakcínu podat po konzultaci s lékařem již po třech měsících. Samo ministerstvo ve svém doporučení ale uvádí časový odstup 3-6 měsíců.

Ještě větší rozpory jsou v otázce podání vakcíny proti covidu a chřipce v jediný den. Zástupci ČVS ani Ministerstva zdravotnictví v tom problém nevidí. Souhrn údajů o prostředku u vakcíny Comirnaty (od výrobce Pfizer) však uvádí následující: „Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce: Nebyly provedeny žádné studie interakcí. Současné podání vakcíny Comirnaty s jinými vakcínami nebylo hodnoceno“. Podobně rozporné jsou i informace o odstupu mezi jednotlivými dávkami. Zatímco na svých webových stránkách ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že má činit nejméně 3 měsíce, v doporučení už uvádí měsíce čtyři. „Takových zmatků je v informacích o očkování spousta. Jsem přesvědčen, že je na čase zvážit zavedení určité právní odpovědnosti těch, kdo se jako odborníci vyjadřují na veřejnosti i vůči lékařům. Protože současná praxe může vést k rizikům pro zdraví lidí,“ říká právník Tomáš Nielsen.

Doporučením chybí zásadní informace

Odborníci doporučením vytýkají i další chyby. Není z nich například jasné, kdo jsou jejich autoři ani z jakých odborných zdrojů vycházeli. Obsah dokumentů tak není možné nijak posoudit. I když obsahují velice zásadní pokyny. Ministerstvo přitom samo připustilo, že pro lékaře nemají podobná doporučení nijak závazný charakter. Nezbaví je ani odpovědnosti za odborný postup požadovaný zákonem. „Ministerstvo i vakcinologická společnost doporučují očkovat chronicky nemocné, lidi s komorbiditami, osoby ve vyšším věku, pacienty imunodeficitní i ty, kteří prošli transplantací, ale i zdravé lidi žijící ve společné domácnosti se seniory nebo zdravotníky a pracovníky v sociálních službách. Nadále se doporučuje očkování těhotným ženám, malým dětem i těm, kdo nákazou již prošli. Je zarážející, že pod tak závažnými postupy, které jsou masově rozesílány lékařům, není nikdo podepsán a nikdo za ně nenese jakoukoliv odpovědnost,“ říká Zuzana Krátká, imunoložka a členka SMIS.

„Základním odborným problémem doporučení je, že se neopírají o žádnou tzv. risk-benefit analýzu, která by vycházela ze situace v roce 2023. Propagátoři očkování navíc bez jakéhokoliv rozumného důvodu předpokládají, že vakcíny budou mít dnes stejný přínos, jako na začátku roku 2021, kdy ve společnosti převažovali lidé bez imunity získané proděláním infekce. Již v létě 2021 bylo z veřejných zdrojů prokazatelné, že pro mladé muže, kteří infekci koronavirem prodělali, je riziko hospitalizace z důvodů myokarditidy po očkování větší než riziko hospitalizace z důvodů opakované infekce. Tyto poměry se od té doby ještě dále vychýlily v neprospěch očkování. Očkování dětí nemělo být nikdy povoleno, natož doporučováno. Podobně jako očkování rekonvalescentů postrádá jakýkoliv odborný podklad,“ doplňuje Tomáš Fürst, matematik a statistik ze sdružení SMIS.

„Ministerstvo zdravotnictví i samotní představitelé ČVS si stěžují na pokles zájmu lidí o vakcinaci proti covidu i proti jiným nemocem. Vůbec si neuvědomují, že hlavní příčinou nezájmu o očkování je důvodná rostoucí nedůvěra lidí i lékařů v podobné dokumenty i v činnost regulačních úřadů. Je na čase, aby se diskuse vrátila zpět ke skutečně odborným skupinám lékařů. Je nezbytné, aby právo začalo pacienty i lékaře chránit před chybnými či nedostatečně promyšlenými doporučeními. A aby soudy začaly přiznávat odpovědnost za podobné rádoby odborné dokumenty přímo jejich autorům či šiřitelům. Mělo by přeci jít o zdraví, ne o byznys,“ dodává imunoložka Zuzana Krátká.

Podrobnější informace i zdrojové dokumenty a odkazy najdete zde:
https://www.prolibertate.cz/2023/09/vakcinologove-doporucuji-ockovat-proti-covidu-i-sestimesicni-deti-a-tehotne-zeny-k-jejich-doporucenim-se-ale-nikdo-nehlasi-a-vlada-dava-od-vakcin-ruce-pryc/

O nás

Institut práva a občanských svobod, z. s. (Pro Libertate):

Pro Libertate – Institut práva a občanských svobod je odborným sdružením právníků, které hájí hodnoty, jako je lidská důstojnost, právo na soukromí, právo na soudní ochranu apod. V době covidové pandemie vystupovalo proti opatřením, protiústavně omezujícím individuální práva a svobody. Jeho cílem je vrátit ČR k základním principům demokratického právního státu. Členové institutu poskytují právní ochranu těm, jejichž práva jsou ohrožena státní zvůlí a kdo hájí principy humanismu a demokracie. Pro Libertate zveřejňuje manuály a stanoviska k aktuálním právním problémům, úzce spolupracuje s odborníky z dalších oborů. Členové institutu založili i odborovou organizaci, jejímž cílem je chránit práva zaměstnanců proti šikaně, diskriminaci a dalším zásahům do jejich práv. Aktivní činnost vyvíjí také na mezinárodní úrovni. Více na: www.prolibertate.cz.

Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků, z. s. (SMIS):

SMIS je sdružení odborníků v oblasti medicíny, laboratorní diagnostiky a práce s daty, kteří narozdíl od mnoha svých kolegů před třemi lety neztratili soudnost a po celou dobu epidemie vytrvale, ve svém volném čase a zadarmo poskytovali veřejnosti pravdivé informace o PCR testech, imunitě, antigenních testech, účinnosti různých protiepidemických opatření, dostupných datech a jejich kvalitě, účinnosti a bezpečnosti vakcín a mnoha jiných tématech. Členové SMIS publikovali několik stovek odborných i populárních textů na webu www.smis-lab.cz, ale i v českých a zahraničních odborných žurnálech. Za dobu své existence se SMIS stal nejdůležitější českou platformou sdružující odborníky, kteří navzdory celospolečenské ztrátě soudnosti nepřestali prosazovat racionální přístup ke světu. Více na: www.smis-lab.cz.

Kontakt pro média:

Tomáš Nielsen, e-mail: nielsen@prolibertate.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.