Verdi fond farem je novým majitelem zemědělské společnosti Druhá Poběžovická, získává třetí farmu do portfolia a zdvojnásobuje obhospodařovanou půdu

Praha 15. ledna 2024 (PROTEXT) – První fond na českém trhu, který kvalifikovaným investorům nabízí podíl na zisku z hospodaření zemědělských farem, expanduje. Verdi fond farem rozšířil své portfolio o společnost Druhá Poběžovická, a.s., která se v jihozápadních Čechách zaměřuje na rostlinnou a živočišnou výrobu. Farmu teď čeká zefektivnění všech procesů pod vedením zkušeného zemědělského manažera Tomáše Trávníčka.

Verdi fond farem úspěšně dokončil akvizici společnosti Druhá Poběžovická, a.s., která na Domažlicku hospodaří na celkem 2 370 hektarech, a získal tak do své správy již třetí farmu.

Hlavním pilířem živočišné výroby Druhé Poběžovické, a.s. je moderní chov prasat a chov masného skotu bez tržní produkce mléka. V oblasti rostlinné výroby se zaměřuje na pěstování pšenice, ječmene a kukuřice na siláž. V menší míře pak pěstuje jarní obiloviny, hořčici a hrách. Součástí areálu farem je také čerpací stanice nebo posklizňová linka.

„O Druhou Poběžovickou byl mezi investory velký zájem,“ říká Věra Langová, která byla jednou z prodávajících. „Verdi fond farem jsme si vybrali z důvodu jeho zájmu o rozvoj a zachování dobrého jména naší zemědělské společnosti a záruky pokračování rostlinné i živočišné výroby s plánovaným zefektivněním všech výrobních procesů. Zaujala nás vize modernizace naší farmy s využitím nejnovějších technologií a postupů. Zásadním důvodem bylo i udržení pracovních příležitostí v našem regionu, kde má zemědělská prvovýroba dlouholetou tradici,“ vysvětluje Věra Langová, která v Druhé Poběžovické, a.s. pokračuje na pozici finanční ředitelky.

Verdi fond farem je vedle Druhé Poběžovické, a.s. také majitelem farem Agrospol Starý Pelhřimov a Agrowild Nová Ves, na kterých se věnuje rostlinné a živočišné výrobě, produkuje čistou elektřinu a kvalifikovaným investorům loni doručil atraktivní zhodnocení 11,7 %. Akvizice Druhé Poběžovické, a.s. posílí pozici fondu na trhu i mezi investory.

„Plánujeme využít znalosti a zkušenosti získané z našich dalších farem, navázat na předchozí úspěšné fungování společnosti a dále ji rozvíjet,“ říká Václav Štekr, výkonný ředitel Verdi fondu farem a dodává: „Druhá Poběžovická je zásadním přínosem do našeho fondu a plně naplňuje námi nastavenou strategii. Díky rozsáhlým a strategicky umístěným pozemkům na hranicích České republiky a Německa fond zdvojnásobí půdu, na které hospodaří, na celkových 4 700 hektarů.“

Inovaci Druhé Poběžovické, a.s. má na starost Tomáš Trávníček, který se se svým týmem doposud podílel na úspěšné přeměně farmy Agrospol Starý Pelhřimov. V Druhé Poběžovické, a.s. se stal novým jednatelem. „Druhá Poběžovická je významnou českou farmou a těší mě, že se mohu podílet na jejím rozvoji a zefektivnění všech procesů. Jak je naší dobrou praxí, zachováme tradici zemědělské výroby, ale farmu budeme modernizovat s důrazem na welfare zvířat a šetrný přístup ke krajině,“ říká Tomáš Trávníček.

Druhá Poběžovická, a.s.

Společnost Druhá Poběžovická, a. s. vznikla v roce 1998 a v okrese Domažlice v Plzeňském kraji hospodaří na 2 370 hektarech. Společnost se zaměřuje na rostlinnou a živočišnou výrobu, na orné půdě jsou hlavními plodinami ozimá pšenice, ječmen, řepka a kukuřice na siláž. Hlavním pilířem živočišné výroby je chov prasat s uzavřeným obratem stáda. Farma disponuje moderní zemědělskou technikou a soustavně investuje do rozvoje a welfare zvířat.

www.druhapobezkovicka.cz

Verdi fond farem

Verdi fond farem je prvním fondem na českém trhu, který nabízí kvalifikovaným investorům podíl na zisku z hospodaření zemědělských farem. Nakupuje, modernizuje a rozvíjí farmy na území České republiky. V portfoliu vlastní zemědělské společnosti Agrospol Starý Pelhřimov, Agrowild Nová Ves a Druhá Poběžovická. Fond za minulý rok doručil investorům téměř 12% zhodnocení a v následujících dvou letech plánuje do další expanze investovat až 2 miliardy Kč.

www.fondfarem.cz

 

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.