Vedení společnosti Shanghai Electric navštívilo v Německu společnost Siemens s cílem navázat nové možnosti ekologické a nízkouhlíkové spolupráce

Šanghaj (Čína) 2. srpna 2023 (PROTEXT/PRNewswire) – Předsedkyně představenstva společnosti Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) Leng Weiqing nedávno navštívila Německo, kde ve dnech 25. až 27. července jednala s Christianem Bruchem, prezidentem, generálním ředitelem a ředitelem pro udržitelnost společnosti Siemens Energy AG, o dalším prohloubení průmyslové spolupráce a společných inovací a o podpoře transformace a rozvoje výroby nízkouhlíkových, vysoce kvalitních energií. Setkání se uskutečnilo čtyři měsíce poté, co Christian Bruch, prezident, generální ředitel a ředitel pro udržitelnost společnosti Siemens Energy, navštívil sídlo společnosti Shanghai Electric.

Během tohoto setkání Bruch stručně představil rozvojovou strategii a uspořádání společnosti Siemens Energy. Bruch ocenil postavení společnosti Siemens Energy jakožto přední světové společnosti v oblasti energetických technologií a renomovaného dodavatele zařízení a vyzdvihl špičkové klíčové technologie, kterými společnost disponuje, mezi něž patří výroba vodíku pomocí vodní elektrolýzy, inteligentní distribuční sítě a kompresní stanice v pobřežních vodách.

Do širokého záběru společnosti Siemens spadá mimo jiné výroba elektřiny z plynu, transport energií, větrnou energie a také nízkouhlíkový průmysl. V rámci celosvětových trendů, zaměřujících se na nízkouhlíkové hospodářství, se v oblasti energetiky ukrývá významný potenciál. Společnost Siemens vyjádřila velký optimismus a zdůraznila důležitost čínského trhu s duálními emisemi uhlíku. Jako strategičtí partneři chtějí společnosti Shanghai Electric a Siemens využít příležitostí ke spolupráci a transformaci a hledat nové možnosti praktické spolupráce v řadě různých oblastí. Cílem je urychlit podporu ekologické a nízkouhlíkové transformace energetiky a prokázat tak svou oddanost cílům udržitelné budoucnosti.

Leng Weiqing společnosti Siemens Energy upřímně poděkovala za její aktivity a uvedla: „Společnost Shanghai Electric považuje ekologické a nízkouhlíkové zdroje energií za hlavní směr budoucího rozvoje a v souladu s novou strategií se zaměřuje na uspořádání čtyř hlavních oblastí nových energií: větrné energie, solární energie, ukládání energií a vodíkové energie, přičemž intenzivně podporujeme všeobecný rozvoj ekologické výroby energií a nízkouhlíkové transformace. V oblasti ekologických technologií napomáhá společnost Shanghai Electric vzniku klíčové konkurenceschopnosti prostřednictvím otevřené spolupráce a synergických aktivit. Společnost Siemens Energy představuje strategického partnera, který se věnuje aktivní spolupráci s dalšími společnostmi již téměř 30 let, a proto doufáme, že budeme mít možnost dále prohlubovat technickou spolupráci a výměnu talentů, inovovat modely spolupráce a připojit se ke konceptům vývoje orientovaným na budoucnost, technologickým inovacím, portfoliu produktů a řešením. Společně se chceme podílet na budování nové energetické budoucnosti a zároveň usilovat o realizaci kompletně bezuhlíkové udržitelné budoucnosti pro všechny.“

Během návštěvy Německa si Leng Weiqing se svou doprovodnou delegací prohlédla továrnu na výrobu transformátorů Siemens, továrnu na výrobu PEM vodíku, továrnu na plynové turbíny a také inovační centrum. Delegace se také zúčastnila přátelské diskuse s Karimem Aminem, výkonným viceprezidentem a členem výkonného výboru Siemens Energy, a získala cenné informace o vývoji energetického průmyslu společnosti Siemens, o možnostech výzkumu a vývoje, kterými disponuje, a také o efektivní organizaci výroby a použitých modelech řízení.

O společnosti Shanghai Electric

Společnost Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 2727, SSE:601727), přední světový dodavatel ekologických inteligentních systémových řešení pro průmysl s působností po celém světě, se věnuje inteligentní energetice, inteligentní výrobě a integraci digitální inteligence. Se zaměřením na nízkouhlíkový rozvoj a digitální transformaci otevřením nových oblastí a podporou nových hnacích sil růstu bude společnost Shanghai Electric usilovat o vedoucí postavení na poli snahy o dosažení maximálního snížení emisí oxidu uhličitého po roce 2030 a dosažení uhlíkové neutrality před rokem 2060, o výrobu nových energetických zařízení a lokalizaci špičkových zařízení, přičemž bude spolu s globálními partnery využívat neomezené příležitosti v inovativním průmyslovém ekosystému.

Další informace naleznete na adrese https://www.shanghai-electric.com/group_en/

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2166886/1.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1800747/logo_new_Logo.jpg

KONTAKT: Shen Jin, shenjin@shanghai-electric.com

PROTEXT