Vědecké organizace vytvořily mezinárodní skupinu pro rozvoj ukrajinské vědy a podporu vědců, nadace Průlomové ceny (Breakthrough Prize) poskytla tři miliony dolarů

Washington 26. října 2022 (PROTEXT/PRNewswire) – Díky daru ve výši tří milionů dolarů od Nadace Průlomové ceny (Breakthrough Prize Foundation) vznikla mezinárodní koordinační skupina vědeckých organizací na vysoké úrovni, která konkrétními kroky podporuje ukrajinské vědce a výzkumnou komunitu s cílem obnovit na Ukrajině úspěšný světový systém vědy a inovací.

Národní akademie věd USA (U.S. National Academy of Sciences, NAS) a Polská akademie věd budou působit jako sekretariáty koordinační skupiny, která nyní zahrnuje zástupce Národní akademie věd Ukrajiny, všech evropských akademií, Německé národní akademie věd Leopoldina, Australské akademie věd, Francouzské akademie věd, Dánské královské akademie věd a literatury a Královské společnosti Spojeného království.

Příslib tří milionů dolarů od Nadace Průlomové ceny následuje po daru ve výši jednoho milionu dolarů, který poskytla na začátku tohoto roku Iniciativě vědců a inženýrů v exilu nebo vysídlených (Scientists and Engineers in Exile or Displaced, SEED) při NAS, která pomáhá ukrajinským vědcům a inženýrům zachovat si v současné situaci existenční prostředky a důstojnost díky tomu, že zůstanou zaměstnáni a jsou stále součástí globální vědecké komunity.

S pokračující válkou na Ukrajině se světová vědecká komunita stále více obává přímých a trvalých škod na ukrajinském vědeckém sektoru a globálním výzkumu. Miliony Ukrajinců – včetně stovek výzkumných pracovníků – byly nuceny uprchnout ze své země a velká část kritické vědecké infrastruktury na Ukrajině byla poškozena nebo zničena. Ačkoli vědecké ústavy v zemi stále fungují, část výzkumných pracovníků se připojila k ukrajinské armádě a ti, kteří zůstali u své práce, přišli o finanční podporu v důsledku válečných rozpočtových škrtů. Také ti vědci, kteří opustili Ukrajinu (včetně více než 200 výzkumných pracovníků umístěných dočasně v polských výzkumných institucích), potřebují finanční podporu a příležitosti k pokračování ve svém výzkumu.

Koordinační skupina pro ukrajinskou vědu, inovace a výzkum poskytne účastníkům prostor pro podporu ukrajinských výzkumníků, sdílení poznatků a osvědčených postupů, identifikaci oblastí, v nichž by bylo vhodné prohloubit spolupráci či upozornění na oblasti, kde se může podpora potenciálně překrývat nebo být redundantní. Skupina se zpočátku zaměří na dosažení hmatatelného pokroku v uskutečňování akčních kroků, vypracovaných po setkání ve Varšavě na začátku června.

„Svět potřebuje ukrajinskou vědu a ukrajinská věda potřebuje podporu,“ říká zakladatel Nadace Průlomové ceny Yuri Milner. „Je mi ctí spolupracovat na této významné a aktuální iniciativě s tak výjimečnými partnery.“

„Není náhodou, že s pokračující válkou je ukrajinská výzkumná infrastruktura, která je tak významná pro budoucnost země, i nadále terčem útoků ruské armády,“ uvedla prezidentka NAS Marcia McNuttová. „S pomocí Nadace Průlomové ceny se mezinárodní vědecká komunita spojuje jak proto, aby poskytla ukrajinským vědcům tolik potřebnou podporu během války, tak i s cílem zajistit, že po jejím skončení bude ukrajinský výzkumný sektor připraven zapojit se do obnovy země a přispívat světové vědě.“

Nadace Průlomové ceny je nezisková organizace, která si klade za cíl oceňovat skvělé světové vědce, podporovat špičkový výzkum a pomáhat vytvářet kulturu poznání, v níž se všichni, zejména příští generace, mohou inspirovat velkými otázkami vědy. Průlomová cena, známá také jako „vědecký Oscar“, vyznamenává nejlepší světové vědce v oblastech věd o živé přírodě, základní fyziky a matematiky. Každá cena je spojena s odměnou ve výši tří milionů dolarů. Cena „Výzva pro mladé“ (Breakthrough Junior Challenge) je každoroční studentská soutěž videonahrávek, která má podpořit kreativní uvažování o vědě.

Národní akademie věd USA je soukromá nezisková instituce založená na základě charty Kongresu podepsané prezidentem Abrahamem Lincolnem v roce 1863. Udělením členství oceňuje úspěchy ve vědě a spolu s Národní akademií inženýrství a Národní akademií medicíny poskytuje federální vládě a dalším organizacím poradenství v oblasti vědy, technologií a zdravotní politiky.

KONTAKT: Kristen Bothwell, kbothwell@rubenstein.com, +1-212-843-9227, nebo Molly Galvin, news@nas.edu, +1-202-334-2138