V Příbrami chtějí opravit akvapark

Dokončení projektů, které byly započaty v období minulém, patří k hlavním prioritám města Příbram. „Namátkově, opravit akvapark, rekonstruovat ho, zahájit intenzifikaci čistírny odpadních vod a investovat do dalších důležitých, hlavně infrastrukturních věcí, jako jsou vodovody a kanalizace,“ Říká starosta Příbrami Jan Konvalinka (za ANO).

Aktuálně probíhá největší investiční akce, tedy rekonstruskce Prokopské ulice, a zahrnuje nejen povrchy, ale i sítě, vodovod a plynovod v délce několika set metrů.