V Přezleticích u Prahy se otevírá jedna z nejmodernějších škol v Česku. Špičkové vybavení zajistila společnost MY DVA holding

Praha 4. září 2023 (PROTEXT) – Děti z Přezletic, Jenštejna a Podolanky dnes poprvé usednou do lavic základní školy Panská pole. Ta patří k nejlépe vybaveným v Česku. Je koncipována jako devítiletá, s celkovou kapacitou 540 žáků, a zřizuje ji Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn – svazek obcí. Nová škola je unikátní svou architektonickou koncepcí, vybavením a rozsahem odborných učeben. Letos ji bude navštěvovat 208 dětí v šesti ročnících, poté každý rok přibude jeden další ročník.

„Nachází se zde 8 odborných učeben – polytechnická a robotická, přírodovědná, hudební, jazyková, výtvarný ateliér, keramická dílna a pěstitelské práce, cvičná kuchyně a také počítačová učebna. Naši žáci se na nové učebny velice těší. Plánujeme pro ně mnoho aktivit během výuky i v rámci volnočasových kroužků. Děti si vyzkouší programování robotů i kuchařské soutěže, škola bude zakládat sbor a možná i kapelu. V jazykové přípravě žáků plánujeme propojení naší školy se zahraničními školami v Itálii a Anglii. Určitě vyrazíme do světa. Obavy z výbuchu v učebně fyziky a chemie naštěstí nemáme a pokusy budou vítány,“ popisuje ředitelka Mgr. Monika Dragounová.

Návrh budovy zpracovala společnost Kolpron, která má již zkušenosti s realizací řady škol v České republice. „Architektonický koncept přezletické školy je založen na jednoduchosti a transparentnosti. Rozvíjí základní společenský princip architektury, kterým je spojování. Propojení mezi lidmi vidíme vždy ve spojitosti s vytvářením pocitu svobody, volnosti a otevřenosti. Jsme proto pevně přesvědčeni o schopnosti správně utvářeného prostředí domu přispívat k dobrým vztahům. Věříme, že přezletická škola toto vše bude umět,“ říkají architekti z Kolrponu, Ing. arch. Petr Starčevič a MgA. Petr Macek

O mezilidské a mezigenerační sblížení usiluje i ředitelka. „Především doufáme v komunitní fungování školy, v propojování rodiny a budování přátelských vztahů mezi sousedy při setkáních mimo výukové časy. Jedním z plánů je třeba sobota s domácími mazlíčky, badatelské dny. Budeme též poskytovat tělocvičny k pronájmu pro sport i ve večerních hodinách dospělým. Je to pro nás možnost propojovat školu a rodiny žáků a velice se na to těšíme,“ říká Mgr. Monika Dragounová.

Naopak okázalost ve třídách nemá místo, stavba je poměrně strohá a monolitická. Přesto však šlo o zatím nejnáročnější projekt, který svazek obcí dosud realizoval.

Kromě netradičního architektonického pojetí se totiž škola vyznačuje moderními výukovými prostorami, které ji řadí mezi nejlépe vybavené základní školy v Česku.

Za špičkovým nábytkem, speciálními výukovými pomůckami i interaktivními prvky stojí společnost MY DVA holding, specialista na školní interiéry.

„Naše řešení odborných učeben zahrnuje moderní technologie pro efektivní výuku, jako jsou interaktivní tabule s projektory, výsuvné systémy pro práci s PC, systém ROBOTEL pro výuku jazyků, výukové pomůcky PASCO pro vědecké experimenty, robotické sady a mnoho dalšího. Tímto způsobem jsme přispěli k vytvoření moderních odborných učeben, které podporují různorodou výuku a rozvoj dovedností studentů“ říká ředitelka MY DVA holding, Ing. Martina Lněníčková.

Do kmenových učeben firma dodala jednomístné žákovské lavice s důrazem na variabilitu žákovských stolů. Variabilita možných stolových uspořádání podporuje výuku formou kolektivní spolupráce, která napomáhá rozvoji sociálních a komunikačních dovedností. Dále se MY DVA holding postarala o nábytek v kabinetech, jídelně či šatnách, vybavila tělocvičnu a další prostory.

Škola jako celek je z hlediska energetické náročnosti řešena jako mimořádně úsporná budova, což prakticky znamená téměř pasivní standard. Ekologicky hospodaří také s pitnou i dešťovou vodou.

Zřizovatelem je Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn – svazek obcí. Děti a rodiče v této spádové oblasti se konečně dočkali své vlastní školy, která byla do územního plánu zahrnuta již v roce 2011. Stavba byla financována ze státního rozpočtu ČR, z operačního programu OPŽP, z rozpočtu Středočeského kraje a z úvěru obcí svazku. Celkové náklady činily 563 milionů Kč. Architektonickou studii zpracovala firma Kolpron, na stavbě se podílelo konsorcium společností Subterra, Auböck, Pohl. Realizaci interiéru zajišťovala společnost MY DVA holding.

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.