V Poslanecké sněmovně vznikla neformální platforma „Budoucnost zájmových chovů v ČR“

Praha 13. března 2023 (PROTEXT) – Platforma se stále rozšiřuje: ředitelé zoologických zahrad, lidé z ministerstva životního prostředí, ministerstva zemědělství a odborníci z kateder etologie a zoologie České zemědělské univerzity, provozovatelé malých zooparků, záchranných stanic, studenti středních škol z oboru chovatelí, Český svaz chovatelů drobných zvířat, Českomoravská kynologická unie, Evropská asociace soukromých chovatelů exotických zvířat, zástupci neziskových organizací na ochranu zvířat.

„Složení platformy garantuje, že problémy týkající se zájmového chovu zvířat jsou posuzovány ze všech úhlů pohledu. Odborníci z akademického světa musí mluvit se zkušenými praktiky. Jen tak lze optimálně kultivovat nadšení mnoha Čechů pro chovatelství,“ uvádí poslankyně Nina Nováková a dodává: „Ostatně to odpovídá i profilu poslanců, kteří platformu podporují. Vedle garantujících místopředsedů zemědělského výboru PSP ČR Karla Smetany (KDU-ČSL) a Tomáše Dubského (STAN) projekt podporuje odborník MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D. (KDU-ČSL) a Ing. Petr Bendl (ODS).“ U kulatých stolů o problematice zájmových se zatím konkretizovalo několik okruhů.

Postavení zoologických zahrad a prostor pro jejich spolupráci se soukromými chovateli. O hlavním úkolu zoologických zahrad kromě osvěty a trávení volného času pro celé rodiny říká doc. RNDr. Jan Pluháček, Ph.D., vědecký pracovník ZOO Ostrava: „Hlavním cílem a posláním zoologických zahrad je ochrana přírody jakocelku a vedení společnosti tímto směrem. Pro naplnění těchto cílů jetřeba, aby se zoo zaměřily na druhy a jejich populace. Chovy zvířat vzoo by tak měly vždy upřednostnit zájem a welfare populací a druhů.“

Podchycení dostatečně husté sítě zoocenter, která by byla k dispozici pro základní školy. „Musíme vědomě vytvářet příležitosti pro zdravý rozvoj dětí. Vedle mnohahodinového pobývání ve virtuálním světě ve škole i doma se potřebují setkávat s reálným světem a zažít odpovědnost člověka vůči zvířeti v jeho péči. Zvíře nevypnete, když o ně nepečujete, uhyne,“ říká pedagožka Nina Nováková a dodává: „Kontakt se zvířaty je beze sporu přínosný také pro psychickou rovnováhu. Ve spolupráci s MŠMT a katedrou etologie a zoologie ČZU už konkrétně hovoříme o přípravě takových materiálů pro učitele, které by přesně odpovídaly právě se měnícím rámcovým vzdělávacím programům.“

Legislativa v ČR a nové trendy v EU. „Z debat u kulatých stolů vyplývá, že legislativa, kterou se mají řídit zájmové chovy není špatná, ale v určitém vakuu jsou zooparky,“ popisuje Nina Nováková. „Není logické, aby všechna zařízení, která zpřístupňují domácí a exotická zvířata veřejnosti, spadala pod licencované zoologické zahrady. Bohužel, legislativa v EU a částečně i u nás nese stopy jednostranného tlaku ze strany aktivistů. Věřím, že nadšení bojovníci proti týrání zvířat mohou mít dobrý úmysl, jejich pohled je však upřen na jeden dílčí problém. Pokud se takový aktivismus přenese do zákonů, směrnic a vyhlášek, může se způsobit mnoho škod,“ říká poslankyně Nina Nováková: „Například vedlejším efektem nelítostného tažení proti cirkusovým drezúrám byla likvidace tréninku zvířat pro reklamy a film, což má i negativní ekonomický dopad. Formulace zákazu drezúry v zákonu o týrání zvířat, jak předem upozorňovali odborníci, smetla i pozitivní metody tréninku. Negativního dopadu připravovaných evropských předpisů se obávají také chovatelé drobného zvířectva. Jednoznačné NE zaznívá u kulatého stolu tzv. pozitivním seznamům, které jsou v některých evropských zemích realitou.“ „S tréninkem souvisí také nový přístup k welfare, fyzické a psychické pohodě zvířat, který musí být v souladu s aktuálním vědeckým poznáním a samozřejmě se v čase proměňuje. Welfare si prosím nepleťme, a tak to někteří bohužel vnímají, s wellness,“ uzavírá Nina Nováková.

Kontakt:

Lenka Shejbalová, asistentka poslankyně Mgr. Niny Novákové

e-mail: shejbaloval@psp.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.