V Pekingu se představila Aliance pro budování kapacit v oblasti udržitelných investic (CASI)

Peking (Čína) 19. října 2023 (PROTEXT/PRNewswire) – Přední čínský think tank v oblasti ekologického financování, Institut pro finance a udržitelnost (Institute of Finance and Sustainability, IFS) sídlící v Pekingu, představil tento týden na konferenci v rámci fóra Pásu a stezky v Pekingu globální iniciativu pro budování kapacit udržitelného financování pro rozvíjející se trhy a rozvojové ekonomiky (emerging market and developing economies, EMDE). Cílem Aliance pro budování kapacit v oblasti udržitelných investic (Capacity-building Alliance of Sustainable Investment, CASI) je poskytovat kvalitní vzdělávací programy, které pomohou rozvíjet udržitelné financování v zemích ASEAN, Střední Asie, Afriky, Blízkého východu a Latinské Ameriky.

Dr. Ma Jun, prezident IFS a bývalý spolupředseda pracovní skupiny pro udržitelné financování (Sustainable Finance Working Group, SFWG) skupiny G20, zdůraznil význam budování kapacit pro aktivaci udržitelného kapitálu v zemích globálního Jihu. „Hlavní překážkou mobilizace financování opatření v oblasti klimatu a udržitelnosti ze strany soukromého sektoru v zemích s EMDE je nedostatek technických kapacit. Pracovní skupina G20 pro udržitelné financování vyhlásila v roce 2023 budování kapacit za jednu ze svých hlavních priorit a vyzvala mezinárodní společenství ke znásobení úsilí v oblasti budování kapacit a technické pomoci v rozvojovém světě,“ uvedl Ma.

CASI plánuje v reakci na návrh skupiny G20 poskytovat a šířit souborné znalosti a osvědčené postupy členských institucí efektivnějšími a inovativnějšími metodami prostřednictvím různých kanálů. K dnešnímu dni potvrdili svou účast v CASI jako zakládající členové významní aktéři na trhu udržitelného financování, včetně IFS, Silk Road Fund, HKMA IFFO, HSBC, Standard Chartered Bank či Neuberger Berman. Dalších 28 členských institucí, včetně platforem při mezinárodních organizacích, univerzit, asociací, nevládních organizací, think-tanků a profesionálních poskytovatelů služeb, se připojilo ke CASI v roli nositelů znalostí a distribučních kanálů. „Očekáváme, že v nadcházejících měsících potvrdí své členství v CASI také další organizace,“ uvedl Ma.

CASI bude nabízet osobní školení a online vzdělávací programy pro široké spektrum zájemců včetně regulačních orgánů, finančních institucí, podniků a poskytovatelů služeb ze zemí s EMDE. Programy se zaměří na klíčové překážky, s nimiž se tyto trhy potýkají, jako je např. zelená taxonomie, zveřejňování informací o udržitelnosti, finanční produkty, politické pobídky, trhy s uhlíkem a tvorba ekologických projektů.

Ma dále vysvětlil, že „CASI je novou verzí globálního programu pro zelené financování Global Green Finance Leadership Program (GFLP), který pořádá IFS a který za posledních pět let zorganizoval a podpořil již více než 30 globálních akcí na budování kapacit, jichž se zúčastnilo více než 4500 účastníků ze 70 zemí.“

Oficiální představení CASI proběhne v Dubaji během každoročních jednání OSN o klimatu (COP28) na začátku prosince. Její provoz by měl být zahájen na počátku roku 2024.

KONTAKT: Yunhan Chen, chenyh@ifs.net.cn

PROTEXT